ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล วันนี้

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล วันนี้

ประจำวันที่ 23 เมษายน 2560

น้ำมันบาท/ลิตร
เบนซิน 9534.46
แก๊สโซฮออล์ 9527.35
แก๊สโซฮออล์ 9127.08
แก๊สโซฮออล์ E2024.84
แก๊สโซฮออล์ E8519.74
ดีเซล25.49
HyForce Premium Diesel28.49
ก๊าซบาท/กิโลกรัม
NGV12.92
ข้อมูลจาก : www.pttplc.com
ราคาทอง
ราคาหุ้น
อัตราแลกเปลี่ยน