ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล วันนี้

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล วันนี้

ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560

น้ำมันบาท/ลิตร
เบนซิน 9533.66
แก๊สโซฮออล์ 9526.55
แก๊สโซฮออล์ 9126.28
แก๊สโซฮออล์ E2024.04
แก๊สโซฮออล์ E8519.34
ดีเซล25.09
HyForce Premium Diesel28.09
ก๊าซบาท/กิโลกรัม
NGV13.2
ข้อมูลจาก : www.pttplc.com
ราคาทอง
ราคาหุ้น
อัตราแลกเปลี่ยน