ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล วันนี้

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล วันนี้

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

น้ำมันบาท/ลิตร
เบนซิน 9534.96
แก๊สโซฮออล์ 9527.85
แก๊สโซฮออล์ 9127.58
แก๊สโซฮออล์ E2025.34
แก๊สโซฮออล์ E8520.09
ดีเซล26.59
HyForce Premium Diesel29.59
ก๊าซบาท/กิโลกรัม
NGV12.64
ข้อมูลจาก : www.pttplc.com
ราคาทอง
ราคาหุ้น
อัตราแลกเปลี่ยน