ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล วันนี้

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล วันนี้

ประจำวันที่ 22 มกราคม 2560

น้ำมันบาท/ลิตร
เบนซิน 9534.76
แก๊สโซฮออล์ 9527.65
แก๊สโซฮออล์ 9127.38
แก๊สโซฮออล์ E2025.14
แก๊สโซฮออล์ E8519.89
ดีเซล26.39
HyForce Premium Diesel29.39
ก๊าซบาท/กิโลกรัม
NGV12.55
ข้อมูลจาก : www.pttplc.com
ราคาทอง
ราคาหุ้น
อัตราแลกเปลี่ยน