องอาจ สั่ง สคบ.ฟัน โครงการคอนโดพร็อพเพอร์ตี้

องอาจ คล้ามไพบูลย์
องอาจ คล้ามไพบูลย์

และบ้านกลางเมือง ฐานหลอกลวงประชาชน หลังแจ้งข้อมูลไม่ตรงความจริง

Mthainews : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ คคบ.เปิดเผยว่า มีผู้บริโภคที่  ซื้อคอนโดมีเนียม โครงการมายคอนโด สาทร- ตากสิน ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้นำเอาพื้นที่สำหรับวางคอยย์เครื่องปรับอากาศ ซึ่งอยู่นอกระเบียงห้องชุดมาคิดคำนวณราคาเป็นพื้นที่ ใช้สอยขายให้กับผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม

โดยผู้บริโภคเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ใช้สอยที่ทางบริษัทจะนำมาคิดคำนวณเป็นเงินและขายให้กับผู้บริโภคได้ จึงร้องเรียนต่อ สคบ.ให้บริษัทคืนเงิน แต่ทางบริษัทฯ ไม่คืน และอ้างว่า ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยรวมพื้นที่วางคอยย์เครื่องปรับอากาศ ซึ่งอยู่นอกห้องทุกห้องเข้าเป็นพื้นที่ห้องชุดตามเอกสารที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแล้ว

ทั้งนี้ ตนเห็นว่า พื้นที่วางคอยย์เครื่องปรับอากาศ ซึ่งอยู่นอกอาคาร ที่แยกไปจากระเบียง ถือว่าไม่เป็นพื้นที่ใช้สอยของอาคารชุดที่บริษัทจะคิดเงินเพิ่มได้ตามสัญญา หากบริษัทประกอบธุรกิจโดยสุจริต ไม่มีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคและประสงค์จะคิดราคาพื้นที่ดังกล่าว  ก็ควรที่จะระบุเสียให้ชัดเจนไว้ในสัญญาตั้งแต่แรก การที่บริษัทนิ่งเฉยไม่บอกความจริงในเรื่องพื้นที่วางคอยย์เครื่องปรับอากาศให้ผู้ร้องทราบตั้งแต่ตอนทำสัญญาซื้อขาย จึงเป็นการกระทำที่ฉ้อฉลโดยนิ่งเสีย ไม่บอกความจริง เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สคบ.จะดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยสำหรับพื้นที่วางคอยย์เครื่องปรับอากาศแก่ผู้ร้องและให้รวมถึงผู้บริโภครายอื่นที่ได้รับความเสียหายในทำนองเดียวกันด้วย

นอกจากนี้ คคบ.ยังได้มีมติดำเนินคดีแก่บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการบ้านกลางกรุง เรียกค่าเสียหาย จำนวน 2.045 ล้านบาท ให้กับผู้บริโภค ฐานใช้วัสดุก่อสร้างบ้านไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญา และให้ฟ้องดำเนินคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายแก่บริษัท ไขทัศน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการ TOPVIEW CASTLE บริษัท สรัญญา พร็อพเพอร์ตี้ 2002 จำกัด เจ้าของโครงการวิสต้าการ์เด้น สุขมวิท 71 ฐานทำผิดสัญญาไม่สามารถก่อสร้างและส่งมอบอาคารชุดให้ ผู้ซื้อได้ตามสัญญา

อย่างไรก็ตาม การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการคิดคำนวณพื้นที่ ใช้สอยอาคารชุดที่ไม่เป็นธรรมและการจองซื้อโครงการแล้วบริษัทไม่สามารถส่งมอบให้ได้ตามกำหนดเวลายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้บริโภครายใดเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ติดต่อร้องทุกข์ ต่อ สคบ.ได้ทันทีที่สายด่วน 1166 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Mthai News

คอนโดพร็อพเพอร์ตี้
คอนโดพร็อพเพอร์ตี้

บ้านกลางกรุง
บ้านกลางกรุง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง