ประมวลภาพ ประชาชนแห่ เก็บเมล็ดพันธุ์ ในพิธีพืชมงคล เสริมมงคลชีวิต

วันพืชมงคล 2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

ผู้สื่อข่าว MThai News รายงาน จากบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งมีการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญว่า ในปีนี้ 2555 มีเหล่าข้าราชการ นักการเมืองมาร่วมงานจำนวนมาก นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขณะที่ประชาชนได้ทยอยมารอชมงานพระราชพิธี รวมทั้งรอเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ซึ่งถือว่ามีจำนวนประชาชนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่ตั้งแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก และมัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และ ให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้พระยาแรกนา คือ นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนพระโคแรกนา คือ ‘พระโคฟ้า’ , ‘พระโคใส’ ซึ่งเป็น โคไทยพันธุ์ขาวลำพูน

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ประชาชนต่างวิ่งกรูเข้าไปในบริเวณที่พระยาแรกนาเดินและเสี่ยงทาย เพื่อเก็บเมล็ดข้าวเปลือก ขณะที่บางส่วนได้ไปขอต้นไม้รวมทั้งกล้วย กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำกลับไปบูชาที่บ้านด้วย

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประมวลภาพวันพืชมงคล 2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญว่า ในปีนี้ 2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

พระโคใส

 วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

 วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

 วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

 วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

ประชาชนแห่ เก็บเมล็ดพันธุ์ ในพิธีพืชมงคล เสริมมงคลชีวิต

 

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

 

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

 

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

 วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

วันพืชมงคล , จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ,2555

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล
เป็นวันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นในวันใดนั้นขึ้นโดยกรมพระราชพิธีพราหมณ์ในสำนักพระราชวัง โดยส่วนใหญ่จะประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือว่าเป็นต้นฤดูของการทำนาและเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ …

 

ประวัติวันพืชมงคล

ประวัติวันพืชมงคล
วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่ กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย จึงได้มีการจัด “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย …

 

นิด้าโพลเผย เด็กไทยส่วนใหญ่รู้ถึงความสำคัญของ วันพืชมงคล

นิด้าโพลเผย เด็กไทยกับวันพืชมงคล
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วันพืชมงคล” กับ “เด็กไทย” จากเยาวชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล …

 

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง