เผยคะแนนโอเน็ต ป.6 กว่าหมื่นโรงเรียน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

คะแนนสอบ ,โอเน็ต

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้นป.6 ว่า จากจำนวนนักเรียนเข้าสอบโอเน็ตทั้งสิ้น 28,290 คน ค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ตรวมทุกวิชาระดับ ป.6 อยู่ที่ 49.36 คะแนน พบว่ามีโรงเรียนที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว จำนวน 16,294 โรง และอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 11,995 โรง

ทั้งนี้เมื่อแยกเป็นรายวิชา พบดรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดและต่ำที่สุด แจกแจงได้ดังนี้
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน 9,609 โรง
โรงเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 18,681 โรง
ค่าเฉลี่ยวิชานี้อยู่ที่ 38.37 คะแนน

วิชาภาษาไทย โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,000 โรง
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,290 โรง
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50.04 คะแนน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 11,858 โรง
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,432 โรง และ
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.22 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,842 โรง
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 15,448 โรง
ค่าเฉลี่ย 52.40 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 11,214 โรง
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 17,076 โรง
ค่าเฉลี่ย 40.82 คะแนน

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน 13,509 โรง
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 14,780 โรง
ค่าเฉลี่ย 58.87 คะแนน

วิชาศิลปะ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน 12,120 โรง
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,169 โรง
ค่าเฉลี่ย 46.75 คะแนน

และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,811 โรง
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 15,478 โรง
ค่าเฉลี่ย 55.38 คะแนน

สำหรับ 10 เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคะแนนโอเน็ตสูงสุด 10 อันดับ ดังนี้
อันดับ 1 กาฬสินธุ์ เขต 1 ค่าเฉลี่ย 57.41
อันดับ 2 ยโสธร เขต 1 ค่าเฉลี่ย 57.00 คะแนน
อันดับที่ 3 ขอนแก่น เขต 5 ค่าเฉลี่ย 56.86 คะแนน
อันดับที่ 4 ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าเฉลี่ย 56.55 คะแนน
อันดับที่ 5 ศรีษะเกษ เขต 2 ค่าเฉลี่ย 59.95 คะแนน
อันดับที่ 6 ศรีษะเกษ เขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.86 คะแนน
อันดับที่ 7 หนองคาย เขต 1 คะแนน 55.85 คะแนน
อันดับที่ 8 ชัยนาท เขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.37 คะแนน
อันดับที่ 9 อุดรธานี เขต 4 ค่าเฉลี่ย 55.32 คะแนน
และอันดับที่ 10 พิจิตร เขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.19 คะแนน

ส่วนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้โอเน็ตต่ำสุดนั้น ส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ดังนี้
แม่ฮ่องสอน เขต 1 ค่าเฉลี่ย 40.65
นราธิวาส เขต 3 ค่าเฉลี่ย 40.49 คะแนน
เชียงใหม่ เขต 6 ค่าเฉลี่ย 39.97 คะแนน
เชียงใหม่ เขต 2 ค่าเฉลี่ย 39.93 คะแนน
เชียงใหม่ เขต 5 ค่าเฉลี่ย 39.04 คะแนน
ตาก เขต 2 ค่าเฉลี่ย 38.97 คะแนน
แม่ฮ่องสอน เขต 2 คะแนน 38.75 คะแนน
ยะลา เขต 2 ค่าเฉลี่ย 37.98คะแนน
ปัตตานี เขต 1 ค่าเฉลี่ย 37.34 คะแนน
และ ยะลา เขต 3 ค่าเฉลี่ย 36.51 คะแนน

Mthai News

……………………………………………………………………

โรงเรียน ลักษณนามเป็น โรง (ลักษณนาม คือ นามบอกลักษณะเป็นคำนามที่บอกลักษณะของนามที่อยู่ข้างหน้า ลักษณนาม มักวางอยู่หลังคำบอกจำนวนหรือจำนวนนับ)

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง