ขนส่งเตรียมใช้ป้ายทะเบียนรถใหม่ต.ค.นี้ เผยใช้ได้นานถึง 157ปี

บอกมีการเพิ่มลวดลายเพื่อป้องกันการปลอมแปลงด้วย

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ (ระหว่างวันที่ 13-15 ต.ค.) ทางกรมขนส่งทางบกจะนำแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่มาให้บริการอย่างเป็นทางการ กับประชาชนที่ขอยื่นจดทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์ใหม่ โดยคาดว่าหมายเลขทะเบียนรถยนต์รูปแบบใหม่นี้จะใช้ได้ถึง 157 ปี และรองรับการจดทะเบียนรถยนต์ได้กว่า 56 ล้านคัน

สำหรับป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ จะเริ่มหมวดอักษรจาก 1 กก 1 เรียงตามลำดับ จนถึง 1 กก 9999 และเริ่ม 1 กข 1 จนถึง 1 กข 9999 ต่อด้วย 1 กค 1 ถึง 1 กค 9999 เรื่อยไปจนถึง 1 กฮ 9999 หลังจากนั้น จึงใช้ตัวเลข 2 ถึง 9 นำหน้าหมวดตัวอักษรตามประกาศกำหนดให้กับเจ้าของรถที่ยื่นจดทะเบียน

ส่วนรถจักรยานยนต์นั้น จะลดจำนวนตัวอักษรแถวบนสุด เปลี่ยนเป็นตัวเลขนำหน้าแทน เช่น บรรทัดแรกของเดิม กกก ของใหม่จะเป็น 1กก บรรทัดสามจะมีถึง 9999 คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือน ม.ค.2556 รองรับรถจักรยานยนต์ได้ถึง 289 ปี

ซึ่งการเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนหมดอักษรเท่านั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนขนาดของป้าย และป้ายก็ยังมีตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลม มุมล่างขวาเช่นเดิม ขณะเดียวกันก็ได้มีการเพิ่มลายเส้นคู่เป็นรูปคลื่นภาพ 3 มิติ เข้าไปในป้ายทะเบียนใหม่ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงป้ายด้วย

ทั้งนี้หากผู้สนใจมีข้อสงสัยหรือสนใจติดตั้งเปลี่ยนป้ายใหม่ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือสอบถามได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8708 หรือ 0 2271 8888 ต่อ 2408


Mthai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง