สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย


ภาพจาก www.atfirstclick.bloggang.com

สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย เครือข่ายนักเรียน 13 สถาบัน  ออกแถลงการณ์สนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ทำจดหมายเปิดผนึก

เรื่องข้อเสนอเพื่อการอภิวัฒน์การศึกษาไทย ส่งถึงนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเรียกร้องให้ปรับระบบการศึกษาไทยใหม่ทั้งในเรื่องของการแข่งขัน ระบบวิธีคิด รื้อตำราเรียน ปรับเงินเดือนครู การปฎิบัติอย่างเท่าเทียมระหว่างเด็กโง่ฉลาดและให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้านกฎระเบียบ

เนื้อหาของแถลงการณ์มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน ซึ่งเราต่างก็รู้กันอยู่ว่าสมควรปฏิรูป หรือเปลี่ยนแปลง การศึกษาไทยใช้งบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้ยังคงมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง คุณภาพพื้นฐานยังไม่ดี ลำดับการศึกษาไทยก็อยู่รั้งท้ายของประชาอาเซียนและ ของโลก ดูหนทางแห่งการปฏิรูปอันพูดสวยหรูจะเป็นไปไม่ได้แล้ว และเราก็คงจะต้องอภิวัฒน์ (ปฏิวัติ) หาไม่แล้ว มันก็จะยิ่งเน่าผุพังต่อไป

เพราะฉะนั้นพวกเราเหล่านักเรียนมิอาจทนนิ่งดูดาย ให้อนาคตของพวกเราไปขึ้นอยู่กับคนกลุ่มๆหนึ่งในการตัดสินกำหนดอนาคตของพวก เรา อนาคตของคนรุ่นหน้าต่อจากพวกเรา โดยที่พวกเขายังค่อยๆปฏิรูปไป อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว เราไม่อาจทนอีกต่อไป และการวิจารณ์อย่างเดียวโดยไม่ทำ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีประโยชน์ พวกเราจึงมารวมตัวกันเพื่อเสนอแนวทางในการอภิวัฒน์การศึกษาของไทย โดยเราขอสนับสนุน”จดหมายเปิดผนึกเรื่องข้อเสนอเพื่อการอภิวัฒน์การศึกษา ไทย”ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 คนหนึ่งได้ส่งไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ดังนี้

1. เป็นที่รู้กันดีว่า “เด็กไทยใช้ชั่วโมงเรียนเยอะ แต่ไม่ได้เจริญขึ้น” ควรลดคาบเรียนลงทันที เด็กควรจะได้แบ่งเวลาไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือ กิจกรรมที่เขาสนใจ ไม่เคร่งเครียดกับการเรียนอย่างเดียว มีเวลาทำงานอดิเรกหรือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เพราะกิจกรรมยามว่างจะช่วยให้เด็กค้นหาตนเอง รู้จักตนเองมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ มองโลกกว้างขึ้น และเป็นตัวของตัวเอง

2.การแข่งขัน มีแต่เสีย – เราต้องยกเลิกการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน การแข่งขันก็ควรเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล มากกว่าจะมาทำร้ายคนอื่นๆด้วยกัน ซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์

3. การศึกษาไทย เรามีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันมาก แต่ระบบวิธีคิดของเรา ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ไปด้วยเลย – ระบบชนชั้นทางสังคมควรได้รับการให้ความสำคัญน้อยลง ส่งเสริมความเท่าเทียม ให้ทุกคนออกความคิดเห็นโต้แย้งด้วยเหตุผลอย่างเสรี รู้จักยอมรับเหตุผลในวงที่กว้างขึ้น ระบบชนชั้นขนาดย่อยควรได้รับความสำคัญน้อยลง เพราะระบบนี้จะทำให้ผู้ใหญ่ไม่ฟังความคิดเห็นของเด็ก พี่ไม่ฟังน้อง และไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบการศึกษาที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลาและ ระบอบประชาธิปไตย

4. ตำราเรียนไทยเอง สมควรถูกวิพากษ์ ตั้งคำถามอย่างจริงจัง – จำเป็นต้องนำตำราเรียนมาวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด

5. ครูไทย ควรมีเงินเดือนที่สูงมากกว่านี้ – ครูเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติ และต้องรับภาระในการดูแลนักเรียน ถือว่าเป็น พ่อแม่คนที่สอง ก็ว่าได้ แล้วเราจะปล่อยให้อาชีพอันทรงเกียรตินี้ตกต่ำต่อไปอีกหรือ

และขอเสนอเพิ่มต่อไป
6..กฎระเบียบควรให้นักเรียนมีส่วนร่วม – การพัฒนาการศึกษา ถ้าเยาวชนไม่มีสิทธิไปกำหนดกฎที่พวกเขาต้องอยู่ภายใต้ ข้อตกลงร่วมกัน โดยอ้างเหตุว่าเป็นกฏอย่างปราศจากการวิพากษ์ได้ ตั้งคำถามได้ และเปลี่ยนแปลงได้แล้ว จะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร นอกจากระบบเผด็จการ โดยทางเราขอจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนไทยทั้งประเทศในแต่ละภูมิภาค) ซึ่งคณะกรรมการนี้ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและสามารถเข้าถึง รัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วทุกๆครั้งที่มีเรื่องร้องเรียนจากเด็กเรื่องความไม่ เป็นธรรม และสามารถออกกฏระเบียบบังคับนักเรียนด้วยกันเองได้ โดยกฏระเบียบนี้ถูกออกแบบโดยนักเรียนเอง มิใช่ผู้มีอำนาจออกกฏให้ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในระบบการศึกษาไทยอย่าง แท้จริง

7.การศึกษาที่เป็นมนุษย์ – เมื่อเราเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันแล่ว เหตุใดนักเรียนบางคน จึงถูกเลือกปฏิบัติ โง่-ฉลาด ทำไมต้องมีการยัดเยียดความรู้กันจนเป็นเครื่องจักร ที่ไม่มีจิตใจและหัวใจ ดังนั้น จึงควรยกเลิกการศึกษาแบบเครื่องจักร ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน และพัฒนาผู้เรียนโดยมีสมองและหัวใจควบคู่กันไป

ขอให้พวกท่านโปรดรับข้อเสนอของเราไปพิจารณาและเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย บริหารกระทรวงต่อไป มากกว่าจะมาสร้างวาทกรรม วาจาที่ไม่เป็นสัตย์ ทั้งนี้เองนักเรียนทั้งหมดก็มิอาจนิ่งเฉยได้ต่อไป อย่าคาดหวังกับผู้มีอำนาจอย่างเดียว อย่าให้ผู้เชี่ยวชาญกำหนดในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จริง หรือแทบไม่รู้เลย ถ้าเราไม่กำหนดระบบการศึกษาของเราเอง แล้วใครจะกำหนดให้เราเล่า จะให้เลอะต่อไปอีกละหรือ การศึกษาที่ผู้เรียนเป็นเพียงสินค้าที่ถูกผลิต เป็นธุรกิจ ไม่ใช่การศึกษาที่แท้จริง พวกเรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง เราสามารถสร้างมันได้ ด้วยพลังของพวกเราเอง

นี่ไม่ใช่การเพ้อฝัน มันจะเกิดขึ้นเป็นจริง ถ้าเรามีความหวัง ความกล้าหาญ และร่วมกันอย่างตั้งใจ

MThai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง