ออกกฎเข้มคุมรถตู้ ขับเร็ว-เพิ่มเบาะ ผิด3ครั้ง ยึดใบอนุญาต

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  แนวโน้มความนิยมในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว  กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างมาตรฐาน ความปลอดภัย ในการใช้บริการ

เนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง  ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนรถตู้โดยสารสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เกี่ยวกับการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ช่วงเดือน ม.ค.– ต.ค. 2555 ถึง 126 ราย  กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว 104 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบสวนการกระทำความผิด

สำหรับการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะตามจุดต่างๆ เฉพาะเดือน ม.ค.–พ.ย. 2555 พบรถตู้โดยสารสาธารณะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของตัวรถ (เพิ่มเบาะที่นั่ง) จำนวน 174 คัน และบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด จำนวน 25 คัน ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วทุกราย

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงบูรณาการร่วมกับ บขส. ขสมก. และกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อประสานความร่วมมือในการตรวจจับรถตู้โดยสารสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีการพิจารณาร่วมกับ บขส. และ ขสมก. ในฐานะผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับรถที่ฝ่าฝืน โดยมีข้อสรุปดังนี้

รถหมวด 1 และหมวด 2 (รถที่วิ่งในเขตเทศบาล, สุขาภิบาล และรถวิ่งจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่างๆ)
– ผิดครั้งที่ 1 กรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการปรับ 5,000 บาท และแจ้งผู้ประกอบการ (บขส. หรือ ขสมก.) ปรับเพิ่มอีก 5,000 บาท
– ผิดครั้งที่ 2 กรมการขนส่งทางบก ปรับ 5,000 บาท และแจ้งผู้ประกอบการ (บขส. หรือ ขสมก.) ปรับเพิ่มอีก 5,000 บาท พร้อมทั้งให้พักใช้รถ 15 วัน
– ผิดครั้งที่ 3 กรมการขนส่งทางบก ปรับ 5,000 บาท และแจ้งผู้ประกอบการ (บขส. หรือ ขสมก.) ปรับเพิ่มอีก 5,000 บาท พร้อมถอนรถออกจากการประกอบการ (บัญชี ขส.บ.11)

รถหมวด 3 และหมวด 4 (รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัด และรถที่วิ่งภายในจังหวัด)
– ผิดครั้งที่ 1 กรมการขนส่งทางบก ปรับ 5,000 บาท
– ผิดครั้งที่ 2 กรมการขนส่งทางบก ปรับ 5,000 บาท และแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการถอนรถออกจากการประกอบการขนส่ง (บัญชี ขส.บ.11)
– ผิดครั้งที่ 3 กรมการขนส่งทางบก ปรับ 5,000 บาท และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้กับผู้ประกอบการรายดังกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และพนักงานขับรถตามคิวรถตู้ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ไว้ภายในตัวรถ เพื่อให้ผู้โดยสารพิทักษ์สิทธิของตนเองอีกทางหนึ่ง โดยขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ซึ่งสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นทะเบียนสีเหลือง ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ ด้านข้างมีเครื่องหมายแสดงการเข้าร่วมกับ ขสมก. หรือ บขส. ชื่อเส้นทาง พร้อมระบุจำนวนที่นั่งชัดเจนด้วย

หากพบเห็นการฝ่าฝืน สามารถแจ้งรายละเอียด หมายเลขทะเบียนรถ วัน เวลา และสถานที่ใช้บริการ ได้ที่ Call Center กรมการขนส่งทางบก หมายเลข 1584, บริษัท ขนส่ง จำกัด หมายเลข 1490 และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หมายเลข 1348

ปัจจุบันมียอดจำนวนรถตู้โดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 10,623 คัน แบ่งเป็นรถร่วม บขส. 5,370 คัน และรถร่วม ขสมก. 5,253 คัน  โดย 11 เดือนที่ผ่านมา(ม.ค.- พ.ย.55)  จับปรับรถตู้สาธารณะที่มีการแก้ไขเพื่อเพิ่มเบาะที่นั่งในการบรรทุกเกินรวมแล้ว 174 คัน และมีการบรรทุกผุ้โดยสารเกิน 25 คัน ในส่วนนี้ได้ดำเนินการเอาผิดลงโทษปรับคันละ 2,000 บาทแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก thanonline.com

MThai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง