มติชน แจงความหมาย บทอาเศียรวาทวันพ่อ หลังถูกมองกำกวม

อาเศียรวาท

มติชน แจงความหมายบทอาเศียรวาทวันพ่อ หลังถูกมองกำกวม

Mthainews: เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ บทอาเศียรวาทวันพ่อ ที่ทางหนังสือพิมพ์มติชนตีพิมพ์  ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ว่ามีความกำกวม ไม่เหมาะสม โดยบทอาเศียรวาทดังกล่าว มีเนื้อความว่า

“วันหนึ่งฟ้าสว่างกระจ่างแจ้ง ลมแล้งในใจไห้โหยหาย
ข้าวกล้านาไร่ได้กลิ่นอาย ยามฝนขวนขวายมุ่งหมายมา
วันหนึ่งเมฆคลุ้มเป็นกลุ่มก้อน ลมร้อนลมเย็นเป็นปัญหา
พฤกษ์พุ่มชอุ่มช้ำท่วมน้ำตา ฝันว่าฟ้าสว่างดีอย่างไร”

ภายหลัง กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน ได้ชี้แจงความหมายของบทอาเศียรวาทผ่านเว็บไซต์มติชนออนไลน์ โดยระบุว่า บทอาเศียรวาทนี้มีความหมายตรงตามตัวอักษรทุกประการ มีการเปรียบเทียบวันฟ้าสว่างกับวันฟ้ามืดครึ้ม เพื่อให้เห็นภาพ

“….อาเศียรวาทสองบทนี้ มีความหมายตรงตามตัวอักษรทุกประการ ด้วยวิธีการเขียนบทกวีที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ จึงใช้วันฟ้าสว่างกับวันฟ้ามืดครึ้ม

วันฟ้าสว่างนั้น แม้แต่ลมแล้งในใจผู้คนที่โหยไห้ก็ยังหาย ข้าวกล้านาไร่ยังได้กลิ่นอายฝนที่มุ่งหมายมาตกต้องตามฤดูกาลย่อมหมายถึงความสว่างในพระบรมเดชาเมตตาบารมี ที่ปกเกล้าพสกนิกรและทุกสรรพสิ่ง อันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะเช่นฟ้าฝน ชลประทาน หรืออ่างเก็บน้ำอันยังประโยชน์สม่ำเสมอแก่ไร่นา

ดังนั้น เมื่อมีวันมืดครึ้ม ซึ่งแม้แต่ธรรมชาติปัจจุบันเช่นที่เห็นกันก็ผันผวน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเป็นปัญหา จึงมีหรือที่จะไม่นึกฝันถึงวันฟ้าสว่าง วันที่กระจ่างแจ้งร่มเย็นอยู่ในพระบรมโพธิสมภารว่าดีอย่างไร ดีขนาดไหน คือความหมายซึ่งอธิบายได้ตามตัวอักษรทุกวรรคตอน

อนึ่ง ที่ยังมีข้อสงสัยต่อความหมายในบาทสุดท้าย ที่ว่า “ฝันว่าฟ้าสว่างดีอย่างไร” นั้น

หากติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา ย่อมเห็นแล้วว่า ปัจจุบันมีปัญหามากมายที่ทำให้คนส่วนมากเดือดเนื้อร้อนใจ มีแต่คนส่วนมากเรียกร้องความสงบสุขในสังคม เพื่อจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน

เช่นนี้แล้ว ทำไมจึงจะไม่คิดถึงล่ะว่าวันที่ฟ้าสว่างกระจ่างแจ้งนั้นดีอย่างไร วันที่ธรรมชาติดำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามฤดูกาล ไร่นาประชาชนสมบูรณ์ วันที่พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ปราศจากฝุ่นละอองใด ๆ มาแผ้วพาน”

คำชี้แจงดังกล่าวน่าจะทำให้ผู้ที่ได้อ่านบทอาเศียรวาทนี้ เข้าใจความหมาย และสามารถตีความได้ถูกต้องสอดคล้องกับเจตนาของผู้ประพันธ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง