ประกาศภัยหนาว 4 จังหวัดภาคเหนือ ขณะแล้งจัด! 22 จังหวัด

ประกาศภัยหนาว 4 จังหวัดภาคเหนือ ขณะแล้งจัด! 22 จังหวัด

Mthainews: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานว่า ขณะนี้มีพื้นที่ ที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นภัยหนาวแล้ว 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงราย ประสบภัยหนาวทั้งจังหวัด ใน 18 อำเภอ/ เชียงใหม่ 13 อำเภอ/ แม่ฮ่องสอน 3 อำเภอ และ อุตรดิตถ์ 2 อำเภอ รวม 36 อำเภอ 211 ตำบล 2,809 หมู่บ้าน 612,594 ครัวเรือน 1,586,047 คน

ส่วนจังหวัดที่เผชิญภัยแล้ง มี 22 จังหวัด โดยจังหวัดที่ประสบภัยแล้งทั้งจังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ สกลนคร มุกดาหารหนองบัวลำภู มหาสารคาม และขอนแก่น รวม 244 อำเภอ 1,788 ตำบล 18,810 หมู่บ้าน

ขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 49,236 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ70 ของความจุอ่างฯ น้อยกว่าปี 2554 จำนวน 13,047 ล้านลูกบาศก์เมตร และมี 2 อ่างที่มีปริมาตรน้ำน้อยกว่าร้อยละ30 ได้แก่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุตรดิตถ์ และเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์

MThai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง