ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-net) ม.6 คะแนนเฉลี่ยตกเกือบทุกวิชา

Mthainews: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศผลสอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ม.6 แล้ววันนี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่จะประกาศในวันที่ 10 เม.ย. โดยวิชาสุขศึกษาและพละศึกษายังเป็นวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจาก 8 กลุ่มสาระวิชา ขณะที่วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

โอเน็ต

โดยรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์ฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สทศ. ได้ประมวลผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียบร้อยและได้ประกาศผลในวันนี้ (24 มี.ค.) ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ซึ่งเร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่ประกาศผลสอบ O-NET วันที่ 10 เม.ย.2556

ทั้งนี้ ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ รายวิชาคือ

ภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย 47.19 คะแนน สูงสุด 96.00 และ คะแนนต่ำสุด 0.00
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 36.27 คะแนน สูงสุด 88.13 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 1.25 คะแนน
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 22.13 คะแนนสูงสุด 98.00 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน
คณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย 22.73 คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน
วิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย 33.10 คะแนน คะแนนสูงสุด 93.22 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน
สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 53.70 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน
ศิลปะ  คะแนนเฉลี่ย 32.73 คะแนน สูงสุด 73.00 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 45.76 คะแนน สูงสุด 88.00 และคะแนนต่ำสุด 4.00 คะแนน

Mthai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง