ม้าทรงโคราชร่วมลุยไฟ ส่งท้ายเทศกาลกินเจ

ม้าทรงศาลเจ้าต่าง ๆ ในโคราช ประกอบพิธีลุยไฟ ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ส่งท้ายเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2556
486657-01

ที่ ศาลเจ้าเล่งฮ้วงเม่งจูตึ้ง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายปิยะวัฒน์ ภูไพศาลสิน ประธานศาลเจ้าฯ เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าประทับทรง โดยมีม้าทรงจากศาลเจ้าเล่งฮ้วงเล่งจูตึ้ง และศาลเจ้าโป๊ยเซ้งไต่เต่ อ.นาบางกุ้ง จ.ตรัง ได้เดินทางมาร่วมประทับทรงกว่า 10 ร่าง เพื่อนำประกอบพิธีโกยโห้ย หรือพิธีลุยไฟ ของศาลเจ้าเล่งฮ้วงเม่งจูตึ้ง ในงานประเพณีถือศีลกินเจ จ.นครราชสีมา ประจำปี 2556 โดยมี คณะกรรมการศาลเจ้าฯ ตลอดจน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา กว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธี

นายปิยะวัฒน์ กล่าวว่า พิธีลุยไฟ หรือพิธีโกยโห้ย ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ เป็นการแสดงถึงอิทธิฤทธิ์ที่บังคับไฟไม่ให้ร้อน หรืออาจถือว่าเป็นไฟทิพย์ ใช้ชำระความสกปรกของร่างกายให้บริสุทธิ์ โดยผู้ที่ร่วมลุยไฟในครั้งนี้ มีทั้ง คนทรงเจ้าที่กำลังประทับทรง หรือม้าทรง และประชาชนโดยทั่วไปที่มั่นใจว่า ตัวเองสะอาดแล้ว ทั้งกาย วาจา และใจ โดยการวิ่ง หรือเดินผ่านไปบนกองถ่านร้อน ๆ ซึ่งปีนี้มีประชาชนทั่วไป รวมถึงเด็ก และเยาวชนที่ร่วมวิ่ง หรือเดินผ่านไปบนกองถ่านร้อน ๆ ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่พิธีลุยไฟดังกล่าว ได้มีการอัญเชิญองค์กิ้วอ๋องไต่เต่ มายังบริเวณพิธี เพื่อให้พรแก่ร่างทรง หรือม้าทรง และผู้ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

486657-03

486657-04

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง