พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

17 ธ.ค. 58

09.45 น. อัญเชิญพระอัฐิพระสังฆราชฯตำหนักเพ็ชร

สมเด็จพระวันรัต อัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชฯ ประดิษฐานที่พระตำหนักเพ็ชร โดยมีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก (อ่านต่อ …)

อัฐิพระสังฆราช

07.45 น. พระบรมฯเสด็จพระราชพิธีเก็บพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ในพิธีเก็บพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชฯ (อ่านต่อ ….)

ฟ้าชาย

06.45 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเทพศิรินฯ เพื่อประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช วันที่ 3 (เก็บพระอัฐิ)

สมเด็จพระสังฆราช

พระสังฆราช

22.40 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินยังพระเมรุในการทอดผ้าไตรกองฟอน ก่อนจะเสด็จกลับพระตำหนักที่ประทับ จากนั้นจะเดินทางมายังวันเทพศิรินฯ เพื่อประกอบพิธีอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค. 58 )

พระสังฆราช

พระสังฆราช

พระสังฆราช

พระสังฆราช

พระสังฆราช

พระสังฆราช

 

16.30 น .สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเทพศิรินทราวาส เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ์ ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ 15 รูป ที่จะสวดศราทธพรตคาถา แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จไปยังพระเมรุทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สำหรับพระศพทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบ พระสงฆ์ 15 รูป สวดศราทธพรตคาถา จบแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ พร้อมด้วยตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์

665699-01
จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับบนพลับพลาอิศริยาภรณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ต่างประเทศ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ และข้าราชการ ขึ้นถวายพระเพลิงต่อไป

 


 

ประชาชนทยอยร่วมวางดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดหัวลำโพง

บรรยากาศที่ วัดหัวลำโพง เขตบางรัก ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ล่าสุด ขณะนี้ได้มีประชาชนจำนวนมาก ทยอยร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง และจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ในเวลา 14.00 น. จากนั้น ในเวลา 16.30 น. ตามกำหนดการเดียวกันกับวัดเทพศิรินทราวาส ที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ แต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 46 เขต จะได้รับหนังสือพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้เตรียมไว้ให้ประชาชน เขตละ 5,000 เล่ม

ภาพบรรยากาศประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์


 

ภาพริ้วขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระสังฆราช เข้าสู่ถนนหลานหลวง ประชาชนจำนวนมากร่วมถวายอาลัย

บรรยากาศ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีประชาชนจำนวนมาก ทยอยเข้าร่วมพิธี รอร่วมขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เวลาประมาณ 08.00 น. จะเริ่มตั้งขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ออกจากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

12387811_973713749339064_1009456282_n

12387852_973700942673678_1530178436_n

12388097_973714209339018_91581054_n

12366972_973713756005730_482479137_n

12380072_973713789339060_1631180150_n

12380373_973714149339024_1437046028_n

12380467_973713972672375_1418129103_n

12380492_973713736005732_2028838220_n

12386584_973713812672391_370866248_n

12386735_973713726005733_515923038_n

12386751_973713782672394_850391684_n

1418368_973713826005723_2074322534_n

1931898_973714226005683_354345035_n

10428893_973714056005700_353910351_n


 

ประชาชนจำนวนมาก ทยอยเข้าร่วมพิธีแห่เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สองข้างทางตั้งแต่หน้าวัดบวรฯ ถึงหน้า ถ.หลานหลวง  นักเรียน-ประชาชน ร่วมน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระสังฆราช

12348500_973700869340352_2145914512_n

12387735_973700789340360_1894930451_n

12387852_973700942673678_1530178436_n


 

วันนี้(16 ธ.ค. 58) บรรยากาศ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในช่วงนี้ มีประชาชนจำนวนมาก ทยอยเข้าร่วมพิธี รอร่วมขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ขณะนี้ มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของพระราชพิธี และการจัดเตรียมริ้วขบวน ซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพจะเคลื่อนผ่าน มีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงไว้ด้วย และมีในส่วนของ ประชาชนที่สวมใส่ชุดสีดำ มารอทั้งสองข้างทาง เพื่อรอร่วมชมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ด้วยสำหรับเวลาประมาณ 08.00 น. จะเริ่มตั้งขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ออกจากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชวงศ์ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 10 รูปสดับปกรณ์ แล้วเชิญพระโกศพระศพ จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ไปขึ้นประดิษฐานบนราชรถ

ขบวนพระอิสริยยศ ประกอบด้วย ขบวนทหาร 3 เหล่าทัพ 3 กองพัน มีธง 3ชาย นำริ้ว คู่แห่ กลองชนะ สังข์ แตร รถพระอ่านพระอภิธรรมนำ ราชรถทรงพระโกศพระศพ ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นคู่เคียง แวดล้อมด้วยเครื่องสูงแห่นำเป็นพระเกียรติยศตามราชประเพณี เมื่อขบวนแห่เชิญพระโกศพระศพเคลื่อนเข้าสู่พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส จะมีการเชิญพระโกศเวียนพระเมรุ แล้วเชิญพระลองในขึ้นประดิษฐานยังพระจิตกาธานบนพระเมรุ
จากนั้นในเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงพระศพฯ พร้อมถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ 15 รูป ที่สวดศราทธพรตคาถา จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์พร้อมด้วยตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุ ก่อนลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์

เวลาต่อมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ต่างประเทศ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ และข้าราชการ ขึ้นถวายพระเพลิงต่อไป จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 15 ธ.ค. 58 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระศพ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ แด่ สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพ สำหรับพระศพทรงธรรม พระพรหมมุนีจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายพระธรรมเทศนา


เปิดหมายกำหนดการ งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 16 ธ.ค. 58

วันนี้ (15 ธ.ค. 58) ในเว็บไซต์ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้มีการเผยแพร่กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในวันพรุ่งนี้ 16 ธ.ค. 58 ไว้ดังนี้

พระสังฆราช, พิธีเคลื่อนพระศพพระสังฆราช

เวลา 08.00 น. เชิญพระโกศจากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยขบวนพระอิสริยยศไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เวลา 16.30 น. พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

สำหรับการปิดเส้นทางเพื่อเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระสังฆราช จะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. -12.00 น. และหากขบวนเคลื่อนผ่านถนนเส้นต่างๆ แล้วจะเปิดการจราจรให้ใช้สัญจรตามปกติ ขณะที่โดยรอบวัดเทพศิรินทราวาส จะทำการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น.


คณะกรรมการจัดงานพระศพ ขอความร่วมมือคนไทยแต่งชุดดำ 15-17 ธ.ค. ถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราช วอนสื่อ-ผู้ร่วมงานอย่าถ่ายรูปขณะขบวนเวียนรอบพระเมรุ เหตุไม่เหมาะสม 

วันนี้ (14 ธ.ค. 58) ในโลกออนไลน์ได้มีการส่งต่อข้อความเชิญชวนประชาชนคนไทยสวมใส่ชุดสีดำ ในวันที่ 15- 17 ธ.ค. นี้ เพื่อร่วมถวายความอาลัยในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระสังฆราช ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ธ.ค. นี้

สมเด็จพระสังฆราช, พิธีพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระสังฆราช
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

โดยข้อความดังกล่าวระบุว่า “คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เชิญชวน แต่งกายชุดสีดำ วันอังคาร ๑๕ – พฤหัสบดี ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘” เพื่อถวายความอาลัยในวันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ทั้งนี้การเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมสวมชุดสีดำดังกล่าว ทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศขอความร่วมมือไปแล้วก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันทางสำนักราชเลขาธิการ ในฐานะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ฝากถึงช่างภาพ และผู้ที่อยู่ในพระราชพิธีบริเวณพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส งดการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องยกขึ้นถ่ายรูป ขณะที่ขบวนเวียนรอบพระเมรุ เพราะเกรงว่าจะดูไม่งามและไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการถ่ายทอดสด

ขณะเดียวกันในวันพระราชพิธี จะมีการปิดถนนเพื่อใช้ในการเคลื่อนขบวนพระศพ อาทิ สะพานพระปิ่นเกล้า แยกผ่านพิภพ ถนนอัษฎางค์ ถนนพิทักษ์ ถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร สะพานพุทธ ถนนพระราม 4 แยกหัวลำโพง ถนนลำพูนไชย ถนนเยาวราช ถนนจักรวรรดิ สะพานปกเกล้า ถนนเพชรบุรี ถนนพิษณุโลก ถนนราชดำเนินนอก ถนน จปร. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ สะพานพระราม 8 หากประชาชนมีกิจธุระในบริเวณดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง

สำหรับขบวนพิธีจะเริ่ม เวลา 08.00 น. โดยจะมีขบวนเคลื่อนพระอิสริยยศ เชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสตามเส้นทางข้างต้น และเวลา 16.30 น. พระราชทานเพลิง รวมทั้งจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอ

ส่วนประชาชนที่มีความประสงค์จะมาร่วมพระราชพิธี สามารถมาร่วมพระราชพิธีได้บริเวณซุ้มวางดอกไม้จันทน์ข้างพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสเท่านั้น เนื่องจากผู้ที่เข้าไปบริเวณพระเมรุต้องมีบัตรอนุญาต

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง