เปิดตัวภาพประวัติศาสตร์ พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 ใหญ่ที่สุดในโลก

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำโดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ พร้อมศิลปิน Street Art ได้แก่ Mue Bon.Kanaet กิตตินนโท, TK31, ABI เปิดตัวภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โดยใช้เทคนิค Wheat Pasting หรือ Put Up หนึ่งในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ซึ่งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ-ดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย


ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีขนาด 34*25 เมตร หรือขนาด 850 ตารางเมตร สูงราวตึกแถว 12 ชั้น ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Wheat Pasting หรือ Put Up คือการแปะโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ซึ่งเป็นเทคนิคที่ศิลปิน Street Art นิยมใช้โดยใช้เวลาในการดำเนินงานทั้งหมด 17 วัน คือในช่วงการลงสี 5 วัน (ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม 2560)

โดยตัวแทนนักศึกษาจาก 5 สถาบัน กว่า 200 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะเวลาในการติดตั้งงาน 12 วัน (ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2560) โดย 5 ศิลปิน Street Art ได้แก่ Mue Bon.Kanaet กิตตินนโท, TK31, ABI

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง