จุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรม

สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์


จุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรม (24-03-10)

สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี นายสวาสดิ์? สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี อายุ 94 ปี? ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจ ล้มเหลว วันนี้ ช่วงเวลา 13.10 น. ณ.โรงพยาบาลกรุงเทพ

สำนักจุฬาราชมนตรี ได้กำหนดละหมาดญะนาซะห์ (ขอพร) ในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.00 น. ณ.มัสยิดอัลฮุสนา ถ. มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง