ประมวลภาพน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ นำท่วม อ.บางบาล และอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง