ย้ำ! “กยศ.” ลดเบี้ยปรับให้ 100% จูงใจลูกหนี้ปิดบัญชี

กยศ.” ลดเบี้ยปรับให้ 100% กระตุ้นลูกหนี้ปิดบัญชี จนถึงวันที่ 30 ก.ย.

น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนได้มีมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับ 100% ให้กับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระและมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย. 2559

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่กองทุนได้จัดโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรนายจ้างที่ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้พนักงาน ที่เป็นผู้กู้ยืม โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล และหักเงินเดือนส่งคืนกองทุน แต่โครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่ได้สังกัดองค์กรนายจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีความประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี

กองทุนจึงได้เสนอมาตรการดังกล่าวให้คณะกรรมการ กยศ. พิจารณา เพื่อจูงใจผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ทุกคนได้รับสิทธิแม้จะไม่ได้สังกัดองค์กรนายจ้าง โดยจะมีส่วนลดเบี้ยปรับ ให้เฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะปิดบัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลุ่ม ผู้กู้ยืมที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเดือนกรกฎาคมนี้อีกด้วย

สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถยื่นความจำนงโดยการติดต่อมาที่ กยศ. Call Center 02-016-4888 เพื่อนัดหมายวันที่ต้องการชำระหนี้และรับทราบยอดชำระหนี้ปิดบัญชีดังกล่าว


เริ่มแล้ว ! 36องค์กร หักเงินเดือนลูกจ้างใช้หนี้ “กยศ.”

กยศ.-กรอ.จับมือ 36 องค์กร เข้าโครงการหักเงินเดือนลูกจ้างใช้หนี้ “กยศ.” ชี้ เพื่อนำมาปล่อยกู้ให้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อไป

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ  รณรงค์สร้างวินัยทางการเงินให้กับบุคลากรผู้กู้ยืมต้องชำระคืนกองทุน  จึงได้ลงนามร่วมกับผู้บริหารองค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชน 36 แห่ง ด้วยการให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนประจำนำส่งคืน กยศ. ด้วยนำเงินตามสัดส่วนรายได้และเงินค้างชำระ เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพ

2Ks4KR

สำหรับการหักเงินนำส่งคืน กยศ. เช่น วงเงินกู้ 100,000 บาทต่อราย ปีแรกหักนำส่งคืน กยศ.  1,500 บาทต่อปี เฉลี่ยหักนำส่ง 100 บาทต่อเดือน  และปีสุดท้ายปีที่ 15  หักนำส่งประมาณ 1,000 บาทต่อปี หากผู้จบการศึกษาไม่มีงานทำ หรือประสบปัญหาภัยพิบัติกระทบต่อรายได้จะให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 2 ปี  ปัจจุบันลูกหนี้ กยศ.ทำงานในส่วนข้าราชการ 190,000 ราย  มียอดค้างไม่เกิน 60,000 ล้านบาท  จากยอดผู้กู้ผ่าน กยศ.กว่า 4.5 ล้านคน เป็นเงินให้กู้ยืม 470,000  ล้านบาท แต่เนื่องจากยังมีผู้ค้างชำระไม่ยอมคืนเงินกองทุน จึงส่งผลกระทบกับเงินที่ใช้นำมาปล่อยกู้ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง

นายสมชัย กล่าวว่า แผนดำเนินงานในอนาคตเตรียมนำเงินกองทุน กยศ.ไปใช้ปล่อยกู้ให้กับนักศึกษาที่ยังมีความต้องการของตลาดใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เช่น ผู้ผลิตหุ่นยนต์ นักบิน แพทย์ วิศวกร วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม โดยจะให้กู้หลักแสนถึงล้านบาท เนื่องจากมองว่าบุคคลที่เรียนจบในอุตสาหกรรมดังกล่าว จบมามีงานทำอย่างแน่นอน

ซึ่งขณะนี้ ร่างกฎหมายการให้องค์กรนายจ้าง ภาครัฐ และ เอกชนหักเงินนำส่งคืน กยศ.ไปพร้อม ๆ กับการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำเดือน คาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ประมาณ 6-7 เดือนข้างหน้า

 

ขอบคุณข้อมูล  สำนักข่าวไทย

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง