รฟท.ขยายเวลารถไฟฟรี ต่ออีก 6 เดือน

รฟท.ขยายระยะเวลาโครงการรถไฟฟรี ต่อออกไปอีก 6 เดือน เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้ 

วันนี้ (29เม.ย.) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในที่ประชุมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการรถไฟฟรี ต่อออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2559 นี้ โดยเริ่มขยายระยะเวลาใหม่เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559

1.119

สำหรับโครงการรถไฟฟรีเป็นโครงการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จะเดินทาง โดยรถไฟ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถที่ให้บริการรถไฟฟรีเพื่อประชาชน จำนวน 160 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถที่ให้บริการเชิงสังคม จำนวน 152 ขบวน และขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ จำนวน 8 ขบวน

ประกอบไปด้วย …

1. ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถท้องถิ่น ทุกสายทุกขบวน

2. ขบวนรถชานเมืองสายมหาชัย และสายแม่กลอง

3. ขบวนรถเร็ว จำนวน 8 ขบวน (ฟรีเฉพาะชั้น 3) ซึ่งมีการระบุที่นั่ง – ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ – ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพฯ – หนองคาย – กรุงเทพฯ – ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ – ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ

ที่มา INN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง