โพลเผยแรงงานไทย อยากให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หลังไม่ปรับมา 3 ปี

กรุงเทพโพล ระบุแรงงานส่วนใหญ่เห็นด้วยหากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เหตุเพราะไม่ปรับขึ้นมา 3 ปีแล้ว และยืนยันไม่กลัวแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งงาน เหตุเพราะมั่นใจแรงงานไทยมีทักษาะฝีมือดีกว่า

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพล ได้เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นแรงงานอายุ 181 ขึ้นไปที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล เนื่องในวันวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 59  จำนวนทั้งสิ้น 1,127 คน ถึงเรื่อง “ผ่าน 3 ปี นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ชีวิตแรงงานวันนี้เป็นอย่างไร” โดยพบว่า

ค่าแรงขั้นต่ำ, กรุงเทพโพล

ร้อยละ 50.5 มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเดิม (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจปี 2556 ร้อยละ 4.6)
ร้อยละ 30.6 มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น (ลดลงร้อยละ 13.6)
ร้อยละ 18.9 มีชีวิตความเป็นอยู่แย่ลง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0)

ทั้งนี้เมื่อถามว่า ควรมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มหรือไม่ หลังไม่ได้มีการปรับมากว่า 3 ปีแล้ว
แรงงานร้อยละ 79.6 อยากให้ขึ้นทั่วประเทศ
ร้อยละ 9.7 อยากให้ขึ้นเฉพาะบางพื้นที่ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
และร้อยละ 10.7 เห็นว่าไม่ควรขึ้น เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดี จะทำให้ข้าวของแพงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้น

เมื่อถามว่าหากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจริงมีความกังวลต่อการเสี่ยงถูกให้ตกงานหรือไม่
ร้อยละ 67.0 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
ร้อยละ 33.0 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ทั้งนี้เมื่อถามว่า มีความกังวลเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติหรือไม่ภายหลังมีการเปิดประชาคมอาเซียน 
ร้อยละ 65.7 ไม่กังวล เพราะแรงงานไทยมีทักษะฝีมือที่ดีกว่า
ร้อยละ 34.3 กังวล เพราะแรงงานต่างด้าวสู้งานและอดทนทำงานได้ดีกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง