คลังผวา! หวั่นกองทุน สปสช.-ประกันสังคม-กยศ. เสี่ยงหมุนเงินไม่ทัน

คลังผวา! จับตากองทุน สปสช.-ประกันสังคม-กยศ. หวั่นประสบปัญหาสภาพคล่อง เล็งยืดอายุเกษียณ เพื่อขยายเวลาเรียกเก็บเงินสมทบ

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จับตาสถานะทางการเงินของกองทุนนอกงบประมาณ 3 แห่งอย่างใกล้ชิด ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

20-เรื่องที่-ลูก-ต้องรู้เพื่อการใช้เงินอย่างถูกต้อง

เนื่องจากทั้ง 3 กองทุนมีขนาดใหญ่ หากประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและภาระทางการคลังให้แก่รัฐบาลได้ เพราะภาระดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย ไม่สามารถตัดลดได้ ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ แนวทางการลดความเสี่ยงนั้น รัฐบาลจะต้องมีมาตรการควบคุมการขยายตัวของรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ของกองทุนที่เป็นสวัสดิการสังคม ทั้งกองทุนประกันสังคม ควรพิจารณาเพิ่มอายุการเกษียณ เพื่อขยายเวลาการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุน ส่วนกองทุน สปสช. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้ เช่น การร่วมจ่ายค่าบริการ เพื่อเป็นเครื่องมือปรับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของผู้ประกันตน ลดการใช้บริการที่ไม่จำเป็น

ส่วนกรณีของ กยศ.ต้องพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องกู้เงิน คัดกรองผู้กู้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้กู้เห็นคุณค่าของเงินและไม่สร้างปัญหาในการจ่ายคืนในอนาคต ควรมีมาตรการในการจัดเก็บหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม คำนึงถึงการบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่ให้สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้มากที่สุด เพื่อให้กองทุนมีเงินทุนและสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

 

ขอบคุณข้อมูล  ข่าวสด

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง