ปตท.แจง แบ่งแยก-คืนทรัพย์สินให้รัฐตามคำสั่งครบถ้วนแล้ว

ปตท.แจงแบ่งแยกและคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว

จากกรณีที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีความเห็นถึงกรณีการแบ่งแยกทรัพย์สินไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และมีการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีนั้น ล่าสุด นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก PTT News โดยระบุว่า

13165877_1196244407082732_9027514076107517243_n

ปตท. ขอยืนยันได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินของ ปตท. ทั้งก่อนและหลังการแปรรูป ต่อศาลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งหลายครั้งว่า ปตท. ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ศาลฯ ได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 อนึ่ง ปตท. ไม่สามารถดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินคืนให้รัฐเกินกว่าคำพิพากษาของศาลฯ ได้

ส่วนในกรณีที่ว่า ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 นั้น ใคร่ขอชี้แจงว่า ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินตามมติ ครม. แล้ว โดย ครม. ได้มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยไม่ต้องรายงาน ครม. ก่อนแต่อย่างใด จนเมื่อดำเนินการเรียบร้อย กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานจึงได้รายงาน ครม. เพื่อทราบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 โดย ครม. ไม่มีความเห็นแย้งใดๆ

 

อ่านรายละเอียดต่อที่ PTT News

 

 


เอาเรื่อง! อดีตรมว.คลัง-พลังงาน-บิ๊กปตท.เอี่ยวคืนท่อก๊าซไม่ครบ

สตง.จี้เอาเรื่อง! อดีตรมว.คลัง-พลังงาน-บิ๊กปตท.เอี่ยวคืนท่อก๊าซปตท.ไม่ครบ ทำรัฐเสียหายกว่า 3หมื่นล้าน

นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีมติพิจารณาถึงกรณี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการแบ่งแยกทรัพย์สิน และส่งมอบท่อก๊าซธรรมชาติ ให้แก่กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุให้รัฐขาดรายได้จากค่าใช้ทรัพย์สินรวมกว่า 32,613.45 ล้านบาท รวมทั้งยังยื่นคำร้องอันเป็นเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด ว่ามีการส่งมอบท่อก๊าซฯ ครบถ้วนแล้ว โดยไม่รอผลการตรวจสอบและรับรองจาก สตง.

51-500x300

ดังนั้น ตามอำนาจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการส่งมอบท่อก๊าซที่ขาดหายไป แก่กระทรวงการคลัง และให้คณะรัฐมนตรี ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้มีการบังคับคดีที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจาก สตง. มิเช่นนั้นจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

พร้อมกันนี้ สตง. จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้อง 6 ราย อาทิ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รักษาการอธิบดีกรมธนารักษ์ ในขณะนั้น เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง