ตามคาด! กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ตามคาด! กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี มองเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว

วันที่ 11 พ.ค. 2559 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี ทั้งนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้จากการประชุมครั้งก่อน แต่ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศ

10

สำหรับภาวะการเงินในปัจจุบันผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลง จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย รวมทั้งยังต้องติดตามความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินโดยรวมจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม เห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง โดยพร้อมที่จะใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อดูแลภาวะการเงินโดยรวมเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง