ดีเดย์! ขยายอายุใบขับขี่ชั่วคราว-ปรับอัตราค่าธรรมเนียม 23 พ.ค.นี้

กรมขนส่ง ขยายอายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวจาก 1 ปี เป็น 2 ปี พร้อมปรับอัตราค่าธรรมเนียม มีผล 23 พ.ค. 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สามารถมีอายุการใช้งานได้ 2 ปี และอำนวยความสะดวกเพิ่มให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ขับรถที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี

86

โดยสามารถขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล เป็นอายุ 5 ปี ได้ตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวครบ 1 ปี จนถึง 2 ปีเต็ม ในอัตราค่าธรรมเนียมเดิมคือ 100 บาทนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถที่ต้องสอดคล้องกับอายุใบอนุญาตขับรถตามข้อเท็จจริง จึงได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2559 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวตามอายุใบอนุญาตที่ขยายให้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าธรรมเนียมจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มอายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็นการเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเวลาในการดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตมากขึ้น

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง