ด่วน! สหภาพฯ ทีโอที ร่อนหนังสือค้านประมูล 900MHz รอบใหม่

ด่วน! สหภาพฯ ทีโอที ร่อนหนังสือค้านประมูล 900MHz รอบใหม่ อ้าง มีผู้เข้าร่วมประมูล 1 ราย ถือว่าเป็นการประมูล

วันที่ 26 พ.ค.2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรับมนตรี และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอคัดค้านการประมูล 4G คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz รอบใหม่ ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ค.2559 โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 1 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก จำกัด

S__7987209-768x543

โดย สหภาพฯ ทีโอที ได้ชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านครั้ง ว่า 1.การประมูลคลื่นโดยมีผู้เข้าร่วมประมูลรายเดียวไม่ถือว่าเป็นการประมูล และ กสทช.เคยมีนโยบายไม่ให้มีการประมูลคลื่นโดยมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว 2.ปัจจุบันผู้ให้บริการภาคเอกชนไม่ได้ขาดแคลนคลื่นความถี่วิทยุ ในการนำมาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G ระบบ LTE อีกทั้งคลื่นความถี่ 900 MHz ในปัจุบันยังไม่เหมะสำหรับเทคโนโลยี 4G LTE เพราะมีจำนวนอุปกรณ์มือถือที่ใช้ย่านความถี่นี้มีน้อยเมื่อเทียบกับคลื่นความถี่ในย่านความถี่อื่น ๆ

ทั้งนี้ มองว่าการนำคลื่นออกประมูลในครั้งนี้ จึงเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชน สะสมคลื่นความถี่อันไม่ใช่แนวทางการบริหารทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผู้ประกอบรายใหม่ ได้มีโอกาสเข้าตลาดธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยตลาดจะไม่ถูกผูกขาดโดยเอกชนแค่ 3 ราย สหภาพฯ ทีโอที

จึงขอเสนอทางออกให้ กสทช.เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที นำคลื่นความถี่ 900 MHz นี้ ไปประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดใบอนุญาตการประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ บมจ.ทีโอที หาพันธมิตรผู้ให้บริการรายใหม่ อีกทั้งวิธีการนี้ จะทำให้ บมจ.ทีโอที สามารถนำอุปกรณ์ที่รับมอบจากบริษัท เอไอเอส มาให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกลายเป็นสินทรัพย์เสื่อมค่า และ ทีโอที สามารถบริหารจัดการเลขหมายที่รับมอบจาก เอไอเอส เมื่อสัมปทานสิ้นสุดลงได้อย่างต่อเนื่อง

222

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง