จี้เพิ่มโทษ บจ.อินไซด์หุ้นให้หนักขึ้น ย้ำ ผิดร้ายแรง

เผย ‘ผลสำรวจความเห็นกรรมการไทย’ ชี้ ให้เพิ่มโทษ บจ.อินไซด์หุ้น เป็น จำคุก-ตัดสิทธิดำรงตำแหน่ง 

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทย ปี 2559 พบว่า กรรมการส่วนใหญ่ อยากให้เพิ่มบทลงโทษกรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำความผิดในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ข้อมูลภายใน ควรได้รับทั้งโทษปรับ จำคุก และตัดสิทธิการเป็นกรรมการด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้กรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำผิด จะถูกลงโทษด้วยการเปรียบเทียบปรับ และยังคงสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้

166198979

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า มีกรรมการหรือผู้บริหารบางรายกระทำผิดซ้ำในเรื่องเดียวกัน แต่ต่างกันที่ช่วงเวลา ดังนั้นในแง่บทลงโทษ จึงควรมีความเข้มข้นขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยต้องเพียงพอที่จะทำให้ผู้จะกระทำเกิดความเกรงกลัวที่จะกระทำผิด

สำหรับปัจจัยที่กรรมการไทยเห็นว่า มีผลทำให้กรรมการขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ คือ วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรม (ร้อยละ 60) คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องกำไรมากกว่าจริยธรรม (ร้อยละ 47) ระบบ การตรวจสอบควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 36) ซึ่งการปรับเปลี่ยนควรเริ่มจากคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญ ผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดี และจัดให้มีระบบที่รองรับกับการกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้

 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง