เจาะลึก! ระบบ ‘e-Payment’ มีดีอย่างไร

ระบบ “e-Payment” หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นการผลักดันให้คนไทยลดการใช้เงินสด 

ระบบ “e-Payment” หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นหนึ่งในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธานเพื่อผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเป็นการผลักดันให้การใช้เงินสดในประเทศลดน้อยลง และหันมาใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ‘e-payment’ (อีเพย์เม้นท์) มากขึ้น

044

โดยระบบดังกล่าว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงระบบการเงินได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้หมายเลขตามบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขตามบัตรอื่น ของธนาคารพาณิชย์ เป็นตัวเชื่อมโยง ซึ่งประชาชนจะใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือ และนำไปใช้จ่ายผ่านร้านค้า หรือนำไปใช้กับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐตามที่รัฐบาลจะกำหนดต่อไป

สำหรับการใช้อีเพย์เม้นท์นั้น ยังทำให้การจัดเก็บภาษีดีขึ้น จนนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของประเทศ และทำให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น เพราะธุรกรรมทางการเงิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังสนับสนุนนโยบายอื่นของประเทศ ทั้งนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล โครงการระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ นโยบายการส่งเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรณีต่าง ๆ ของภาครัฐ

ทางด้าน ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษารัฐบาล เรื่องระบบ e-Payment ของประเทศไทย ได้บรรรยาย ณ ห้อง 401 อาคาร 100 ปีวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2559 จัดเนื่องในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

ได้วิเคราะห์และให้ความเห็นว่า สังคมไทยใช้เงินสดเยอะมาก ระบบ e-payment น่าจะช่วยให้ลดลงบ้าง  และจะช่วยแก้เรื่องเสียโอกาสที่ต้องทิ้งเงินสดในตู้ ATM แสนกว่าล้าน เพื่อรอผู้ใช้บริการมากดเงินสดออกไป ยังไปรวมถึงการลดความเสี่ยงของระบบ Logistic ในการขนเงินสด นำไปใส่ในตู้ ATM

ทั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่ไทยจะต้องมีระบบ e-payment เพื่อรักษาเอกราชทางการเงิน (Thai payment system sovereignty) และเป็นแผนยุทธศาตร์ในการป้องกันเข้ามาของระบบแบบเดียวกันจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามหากระบบ e-Payment มีการใช้อย่างจริงจังแล้ว ประเทศไทยควรมีกฎหมาย เพื่อรองรับเอกสารอิเล็กทรอนิคส์  เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจหลายแห่งนิยมออกเอกสารที่เป็นกระดาษกัน เพราะสรรพากรจะเรียกเอาเอกสารมาตรวจ ดังนั้นต้องแก้ที่สรรพากรด้วยให้ตรวจจาก electronics แทน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นการช่วยให้การรับจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐโปร่งใสและถูกต้องมากขึ้น

อ่านบทวิเคราะ e-Payment เพิ่มเติมได้>> Vasin Permsup

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง