เผย อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ บังคับใช้ 10 ส.ค.นี้

ก.แรงงาน เผย ‘อัตราค่าจ้าง’ ตามมาตรฐานฝีมือ สูงสุดวันละ 550 บาท บังคับใช้ 10 ส.ค.นี้

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำในการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อให้มีค่าจ้างที่สูงขึ้นและเป็นไปตามการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ที่คณะกรรมการค่าจ้างกระทรวงแรงงานกำหนด โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และขณะนี้ ได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นี้เป็นต้นไป

102877601-300x198

ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสูงสุดวันละ 550 บาท อยู่ที่แรงงานในสาขาอาชีพช่างหล่อเครื่องประดับ สาขาอาชีพช่างตกแต่งเครื่องประดับ และสาขาอาชีพช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ซึ่งจะมีแผนการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในระยะต่อไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนทำงานเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาตนเอง และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นกำลังแรงงานที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

 

ที่มา  INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง