SCB แจงข่าวกรณีปลดพนักงาน ชี้ ทำตามขั้นตอนถูกต้อง

SCB แจงข่าวกรณีปลดพนักงานกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ ชี้ ทำตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย

จากกรณีที่มีอดีตพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาร้องเรียน เนื่องจากธนาคารได้ประกาศยกเลิกจ้างพนักงานกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ทั่วประเทศกว่า 50 ตำแหน่ง ล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า การที่ธนาคาร ได้เลิกจ้างพนักงานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น

สืบเนื่องจากผลการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่พนักงานได้ตกลงไว้ และทางธนาคารได้แจ้งเตือน รวมทั้งให้โอกาสในการปรับปรุงผลงาน รวมเป็นระยะเวลา 24 เดือน แต่พนักงานกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีพนักงานส่วนหนึ่งตัดสินใจยื่นใบลาออกก่อนการเลิกจ้างตามกฎหมาย

อนึ่ง การเลิกจ้างพนักงานกลุ่มดังกล่าว นอกจากการแจ้งเตือนและบอกกล่าวแล้ว ธนาคารฯ ได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้พนักงานตามกฎหมายโดยครบถ้วน โดยการเลิกจ้างดังกล่าว ธนาคาร ขอยืนยันว่าเป็นไปตามขั้นตอนการประเมินผลและให้โอกาสพนักงานในการปรับปรุงด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ในส่วนของสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์นั้น ธนาคาร ได้มีการอธิบายเหตุผลเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว


SCB ปลดพนักงานกลุ่มสินเชื่อรถยนต์กว่า 50 ตำแหน่ง ด้านประธานสหภาพฯ จี้ ผู้บริหารยกเลิกคำสั่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศยกเลิกจ้างพนักงานกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ทั่วประเทศกว่า 50 ตำแหน่ง ทำให้อดีตพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเคยปฏิบัติงานในสาขาพื้นที่ภาคใต้จำนวนหนึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมองว่า เป็นการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฎหมาย รวมถึงหลีกเลี่ยงจ่ายเงินโบนัสจากการปฏิบัติงานช่วงกลางปี ที่ทุกคนจะต้องได้รับอย่างน้อย 1 เดือนด้วย

64

 

ด้าน นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทำหนังสือถึง นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อแจ้งเรื่องขอให้ยกเลิกนโยบายเลิกจ้างงานดังกล่าว และส่งคู่ฉบับแจ้งไปยัง นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ และนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์อีกด้วย

 

ขอบคุณ voicetv

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง