ข้าราชการเฮ! กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มค่าทำฟันให้ มีผล 1 ต.ค.นี้

ข้าราชการเฮ! กรมบัญชีกลางอนุมัติ ‘เพิ่มค่าทำฟัน’ หวังช่วยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้าถึงการรับบริการมากขึ้น

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนด รายการ อัตรา และเงื่อนไขการเบิกจ่ายอัตราค่าบริการทางทันตกรรม ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการ ประกอบด้วย 1.เพิ่มรายการค่าบริการ 11 รายการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษา และ 2.ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ จำนวน 46 รายการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนของสถานพยาบาล และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ghjt

สำหรับรายการและอัตราค่าบริการทางทันตกรรมใหม่ที่ให้เบิก เช่น ถอนฟันเพิ่มเป็น 200 บาทต่อซี่ จากเดิม 170 บาท ผ่าตัดฟันคุด หรือ ฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อซี่ จากเดิม 600 บาท ผ่าตัดและอุดปลายราก ฟันหลัง 1,480 บาทต่อซี่ จากเดิม 860 บาท อุดฟันชั่วคราว 240 บาทต่อซี่ จากเดิม 200 บาท ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) 140 บาทต่อครึ่งปาก จากเดิมเบิกไม่ได้ เพดานเทียมพร้อมฟันปลอมบางส่วนถอดได้สำหรับผู้ใหญ่ 6,210 บาทต่อชิ้น จากเดิมเบิกไม่ได้ เพดานเทียมพร้อมฟันปลอมถอดได้ทั้งปากสำหรับผู้ใหญ่ 4,850 บาทต่อชิ้น จากเดิมเบิกไม่ได้

“กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ปรับปรุงค่าบริการและเพิ่มรายการเกี่ยวกับทันตกรรม ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นรายการที่มีการใช้บริการจำนวนมาก และมีความจำเป็นในการรักษา ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 410 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 ใช้งบประมาณในด้านทันตกรรมเป็นเงิน 1,170 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.76 ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด” นายมนัส กล่าว

 

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง