งามหน้า ! พบข้าราชการโกงเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 11 ราย

กรมบัญชีกลางพบข้าราชการและบุคคลในครอบครัว 11 ราย ส่อทุจริต ‘เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล’ ล่าสุดระงับสิทธิการเบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว พบว่า ข้าราชการและครอบครัว จำนวน 11 ราย มีพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลส่อไปในทางทุจริต ขณะนี้ได้ดำเนินการระงับสิทธิเบิกจ่ายตรงทั้ง 11 รายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

708147-01

สำหรับพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ สมัครขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงไว้หลายโรงพยาบาล และตระเวนไปใช้บริการเพื่อขอรับยาด้วยโรคเดียวกัน ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น นาง ก มารดาของข้าราชการ ได้สมัครจ่ายตรงไว้ 5 โรงพยาบาล เมื่อไปโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะขอรับยากลุ่มความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง โดยแจ้งต่อแพทย์ผู้รักษาว่า ขาดยาบ้าง ต้องไปต่างจังหวัดบ้าง เป็นต้น

ซึ่งจะพบข้อมูลการเบิกจ่ายผิดปกติไปจากเดิม เช่น เบิกค่ายาสูงกว่าในปีก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เบิกจ่ายค่ายา จำนวน 58,981 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบิกจ่ายค่ายา 527,893 บาท ขณะนี้มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการคดีอาญาได้จำนวน 2 ราย จากทั้งหมด 11 ราย ส่วนอีก 9 ราย ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

นายมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดในลักษณะนี้ไปแล้ว จำนวน 8 ราย ศาลมีคำพิพากษาจำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการและพนักงานสอบสวน 4 ราย และเสียชีวิตจำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ แม้ว่าการใช้สิทธิที่ส่อไปในทางทุจริตจะมีจำนวนไม่มาก แต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบสวัสดิการข้าราชการ จึงต้องดำเนินการให้เด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนที่ใช้สิทธิโดยสุจริต

 

ที่มา  INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง