เมเจอร์ปิ่นเกล้า มีทุนประกันภัย 516 ล้านบาท

เลขาธิการ คปภ. เผย เมเจอร์ปิ่นเกล้า มีประกันภัย 4 บริษัท ทุนประกันภัยรวม 516,000,000 บาท

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้ตรวจสอบข้อมูลห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ มีบริษัทประกันภัย ที่ร่วมรับประกันภัย ทั้งสิ้น 4 บริษัท คือ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

717286-01

โดยมีทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 516,000,000 บาท เป็นประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 420,000,000 บาท ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 86,000,000 บาท และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 10,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้ บริษัทประกันภัยได้ส่งผู้ประเมินวินาศภัย หรือเซอร์เวย์เยอร์ เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้ว เพื่อการประเมินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง สำนักงาน คปภ.จะเร่งให้บริษัทประกันภัยสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง