กสท.สั่งพักงาน 2 พิธีกรช่องวอยซ์ทีวี “หม่อมปลื้ม-ใบตองแห้ง”

กสท.สั่งพักงาน 2 พิธีกรช่อง วอยซ์ทีวี “หม่อมปลื้ม-ใบตองแห้ง” หลังดำเนินรายการในลักษณะเป็นการต้องห้ามขัดประกาศ คสช.

นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา มีมติให้พักการดำเนินรายการของ 2 พิธีกรช่องวอยซ์ ทีวี คือ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล และ นายอธึกกิต แสวงสุข (ใบตองแห้ง) ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ส.ค. 2559

795288

ทั้งนี้ วอยซ์ ทีวี เสนอแนวทางการแก้ไขการออกอากาศรายการ Wake up News ต่อสำนักงาน กสทช. เนื่องจาก ม.ล.ณัฏฐกรณ์ ผู้ดำเนินรายการ Wake up News และ รายการ Tonight Thailand รวมทั้ง นายอธึกกิต ผู้ดำเนินรายการ Wake up News และคอลัมน์ Overview ในรายการ Voice News ดำเนินรายการในลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ

ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557 และมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ กสทช. ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังวอยซ์ ทีวี ให้ใช้ความระมัดระวัง และความละเอียดรอบคอบในการออกอากาศรายการในลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล  มติชน

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง