กสทช. ยัน ยกเลิกเบอร์มือถือแบบเติมเงินขอเงินคืนได้

กสทช. ยัน ยกเลิกเบอร์มือถือแบบเติมเงินขอเงินคืนได้ เร่งทำหนังสือถึงค่ายมือถือทุกรายดำเนินการตามกฎหมาย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)  เปิดเผยว่า ทางผู้อำนวยการ กสทช. ไปขอปิดเบอร์ แต่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินคงค้าง ซึ่งจริงแล้วเจ้าของเบอร์สามารถขอรับเงินคืนจากผู้ให้บริการได้ ทั้งแบบเงินสด เช็ค หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากได้ตามที่ต้องการ ภายใน 30 วัน นับจากวันยกเลิกเบอร์ดังกล่าว เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 34

181

นอกจากนี้ ทางสำนักงาน กสทช. จะเร่งทำหนังสือถึงค่ายมือถือทุกราย เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการที่มาขอปิดเบอร์เติมเงิน ต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ รวมถึงจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวด้วย และสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ถ้าไปปิดเบอร์ขอคืนเงิน แต่ถูกปฏิเสธ สามารถแจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลข 1200 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อที่่ทางสำนักงานจะได้แก้ปัญหาต่อไป

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง