7 กลยุทธ์ลดความเสี่ยง ทำธุรกิจร้านอาหารออนไลน์

ผลงานวิจัย 7 กลยุทธ์ลดความเสี่ยงการทำธุรกิจร้านอาหารออนไลน์มาแรง

นางสุพรรณี วาทยะกร อาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่อาศัยในคอนโดมีเนียมเพิ่มขึ้น ทำให้มีการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองลดลง รวมถึงความนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าตลาดร้านอาหารออนไลน์ อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท หรือต่ำกว่า 10% ของมูลค่ารวมของตลาดธุรกิจร้านอาหาร ที่ปัจจุบันสูงกว่า 380,000 ล้านบาท

ทำให้มูลค่าตลาดร้านอาหารออนไลน์ในระยะ 2 ถึง 3 ปีต่อจากนี้ จะเติบโตในระดับเลข 2 หลักอย่างแน่นอน ด้านผลการศึกษาโครงการวิจัย food online marketing เผยสูตรลับ จับเงินล้าน ผลสำรวจผู้ใช้บริการร้านอาหารออนไลน์ พบว่า 63% ใช้บริการร้านอาหารออนไลน์ เนื่องจากประหยัดเวลาในการเดินทาง , 62% ชอบการชำระเงินปลายทาง เพราะสะดวก และมั่นใจว่าได้รับสินค้าแน่นอน , และมีช่วงเวลารอรับอาหารไม่เกิน 10 นาที นับจากเวลานัดส่ง

จากการวิเคราะห์ผลสำรวจ สามารถสรุปออกมาเป็น 7 กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ประกอบด้วย

1. การออกแบบการสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต สร้างการรับรู้ในวงกว้าง

2. เพิ่มจุดเด่นของสินค้า สร้างมูลค่าทางความรู้สึก

3. มีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

4. ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

5. ใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลเข้ามาช่วย

6. บริหารคนอย่างเหมาะสม

7. สร้างความประทับใจในการบริการ

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง