ด่วน! เชิญชวนผู้สูงอายุ สมัคร กอช.ก่อนหมดสิทธิ 25 ก.ย.นี้

ด่วน! เชิญชวน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครสมาชิก กอช.ก่อนหมดสิทธิ 25 ก.ย.นี้ พร้อมจูงใจออม 1,200 บาท รับเพิ่ม 1,200 บาท/ปี นาน 10 ปี

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ก.ย. 59 นี้ จะครบ 1 ปี ของการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ จากปกติจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 – 60 ปีเท่านั้น

113-452x300

โดยเงื่อนไขนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่สมัครสมาชิกกองทุนฯ ภายใน 25 ก.ย. 59 และจะได้เป็นสมาชิกต่อไปอีก 10 ปี นับจากอายุตัวในวันสมัคร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้กองทุนการออมแห่งชาติ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด เพราะถือเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่ทุกคนควรได้รับ

เนื่องจากผลประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนฯ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับ คือ เงินสมทบที่รัฐบาลจะจ่ายเข้าบัญชีให้เท่ากับจำนวนเงินที่สมาชิกออมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท หรือพูดง่าย ๆ ก็คือฝาก 1,200 บาท ได้เพิ่มอีก 1,200 บาทต่อปี และยังมีผลตอบแทนที่กองทุนฯ ได้นำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหาดอกผลให้กับสมาชิกเพิ่มเติมด้วย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช.

1.ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

3.ไม่เป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อการชราภาพใด ๆ ที่มีการสมทบเงินจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น

-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-กองทุนประกันสังคม (ซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นต้น

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง