เตรียมเชื่อมโยง บัตรรถเมล์-รถไฟฟ้า เข้ากับระบบพร้อมเพย์

คณะกรรมการนโยบาย ‘อีเพย์เม้นท์’ เร่งรัดเชื่อมโยงบัตรรถเมล์ รถไฟฟ้า เข้ากับระบบพร้อมเพย์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ e-Payment ครั้งที่ 6/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment รองรับ การรับ จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ

641763-01

รวมถึงการให้สวัสดิการภาคประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วช่วงที่ผ่านมา 8 ล้านคน เพื่อเริ่มให้บริการได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ตามกำหนด ขณะที่การรับ จ่ายเงิน ของส่วนราชการจะเริ่มได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป เพื่อโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หลังจากนั้นระบบการโอนเงินของส่วนราชการจะสมบูรณ์ทั้งหมดในปลายปี 60

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการปรับระบบคิดค่าบริการ ในการให้บริการสาธารณะรถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ ผ่านบัตรพร้อมเพย์ เมื่อรัฐบาลนำส่งเงินเข้าบัตรให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยใช้บริการ เนื่องจากระบบค่าตั๋วเป็นระบบ Off Line ขณะที่ระบบของธนาคารเป็นระบบ Online เพื่อให้สอดคล้องกัน โดยรัฐบาลอาจต้องแบ่งกลุ่มผู้รับการช่วยเหลือ เช่น รายได้ 1 แสนบาทต่อปี จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ขึ้นรถเมล์ครึ่งราคา แต่หากรายได้ต่ำกว่ากำหนดให้ใช้บริการฟรี

 

ภาพ INN

ขอบคุณข้อมูล  จส.100

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง