กทม.ลุยเต็มสูบ ! สั่งเดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา

กทม.-สจล.-มข. เปิด 12 แผนงานสั่งเดินหน้า โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา โดยจะนำร่องที่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดทำโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พัฒนาปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการเชื่อมต่อให้เข้าถึงด้วยทางเดินตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ตามแผนแม่บท 57 กม.

โดยมี นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร, ศาสตราจารย์ ดร. สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมคณะบริหารโครงการและบุคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน…ทุกคนเพื่อเจ้าพระยา”

นายแพทย์พีระพงษ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะชุมชนเก่าแก่ริมฝั่งเจ้าพระยา ระยะทางยาวรวม 57 กม. บางแห่งถูกละเลยให้ทรุดโทรม เส้นทางเดินเท้าบางพื้นที่เป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมคับแคบ พื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้น ซึ่งโครงการพัฒนาครั้งนี้ จะพัฒนาพื้นที่สาธารณะและทางเดินเพื่อประชาชนให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ต่อเนื่อง

สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ภายใต้แนวคิด “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” (Chao Phraya for All) ระยะทาง 57 กิโลเมตร ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 14 กิโลเมตร เริ่มจากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งประกอบด้วย 12 แผนย่อย คือ แผนพัฒนาท่าเรือโดยสารเรือสาธารณะ, แผนพัฒนาศาลาท่าน้ำ, แผนจัดทำพื้นที่บริการสาธารณะ, แผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน, แผนพัฒนาพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะ, แผนจัดทำสะพานคนเดินข้าม, แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เป็นจุดหมายตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นายแพทย์พีระพงษ์ กล่าวย้ำว่า แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นเส้นเลือดสำคัญที่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงสังคมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกรุงเทพปีละเกือบ 20 ล้านคน ถ้าเราสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีมากมายสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ ก็จะกระจายรายได้สู่ประชาชนในชุมชน เป็นกระกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง