คมนาคมเร่งเปิดประมูลรถไฟไทย-จีนสิ้นปีนี้

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าโครงการรถไฟไทย-จีน หลังบินถกคณะทำงาน 2 ฝ่าย เร่งเปิดประมูลภายในสิ้นปีนี้

698671-01
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า จากการหารือ ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ และตรงกับหลักการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยในส่วนของวงเงินลงทุนโครงการ ฝ่ายไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนโครงการทั้งหมด ตามที่ผู้นำทั้ง 2 ประเทศ เห็นชอบร่วมกัน และคณะทำงานทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับประมาณการมูลค่าการลงทุน คาดว่าจะดำเนินการได้ข้อยุติภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนรูปแบบความร่วมมือจะทำการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ EPC จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนได้คือ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและส่วนงานระบบรางและรถไฟความเร็วสูง

ขณะที่ การให้บริการเดินรถไฟความเร็วสูง ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยการจัดตั้งบริษัทเดินรถ และฝ่ายจีนจะให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทย ในด้านการบริหารจัดการเดินรถ และการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของไทยให้สามารถเดินรถไฟได้ ด้านเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายไทยจะเป็นผู้จัดหา โดยให้ทางกระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง เบื้องต้นทางฝ่ายจีน ได้เสนออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้เห็นชอบให้เริ่มต้นก่อสร้างงานโยธาในส่วนแรก ภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน ปีนี้ ในส่วนของการศึกษาออกแบบรายละเอียด คาดว่าออกแบบแล้วเสร็จภายใน 60 วัน หรือประมาณเดือนกรกฎาคม นี้ เพื่อเร่งดำเนินการเปิดประมูลภายในปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง