สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย


ภาพจาก www.atfirstclick.bloggang.com

สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย เครือข่ายนักเรียน 13 สถาบัน  ออกแถลงการณ์สนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ทำจดหมายเปิดผนึก

เรื่องข้อเสนอเพื่อการอภิวัฒน์การศึกษาไทย ส่งถึงนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเรียกร้องให้ปรับระบบการศึกษาไทยใหม่ทั้งในเรื่องของการแข่งขัน ระบบวิธีคิด รื้อตำราเรียน ปรับเงินเดือนครู การปฎิบัติอย่างเท่าเทียมระหว่างเด็กโง่ฉลาดและให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้านกฎระเบียบ

เนื้อหาของแถลงการณ์มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน ซึ่งเราต่างก็รู้กันอยู่ว่าสมควรปฏิรูป หรือเปลี่ยนแปลง การศึกษาไทยใช้งบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้ยังคงมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง คุณภาพพื้นฐานยังไม่ดี ลำดับการศึกษาไทยก็อยู่รั้งท้ายของประชาอาเซียนและ ของโลก ดูหนทางแห่งการปฏิรูปอันพูดสวยหรูจะเป็นไปไม่ได้แล้ว และเราก็คงจะต้องอภิวัฒน์ (ปฏิวัติ) หาไม่แล้ว มันก็จะยิ่งเน่าผุพังต่อไป

เพราะฉะนั้นพวกเราเหล่านักเรียนมิอาจทนนิ่งดูดาย ให้อนาคตของพวกเราไปขึ้นอยู่กับคนกลุ่มๆหนึ่งในการตัดสินกำหนดอนาคตของพวก เรา อนาคตของคนรุ่นหน้าต่อจากพวกเรา โดยที่พวกเขายังค่อยๆปฏิรูปไป อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว เราไม่อาจทนอีกต่อไป และการวิจารณ์อย่างเดียวโดยไม่ทำ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีประโยชน์ พวกเราจึงมารวมตัวกันเพื่อเสนอแนวทางในการอภิวัฒน์การศึกษาของไทย โดยเราขอสนับสนุน”จดหมายเปิดผนึกเรื่องข้อเสนอเพื่อการอภิวัฒน์การศึกษา ไทย”ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 คนหนึ่งได้ส่งไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ดังนี้

1. เป็นที่รู้กันดีว่า “เด็กไทยใช้ชั่วโมงเรียนเยอะ แต่ไม่ได้เจริญขึ้น” ควรลดคาบเรียนลงทันที เด็กควรจะได้แบ่งเวลาไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือ กิจกรรมที่เขาสนใจ ไม่เคร่งเครียดกับการเรียนอย่างเดียว มีเวลาทำงานอดิเรกหรือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เพราะกิจกรรมยามว่างจะช่วยให้เด็กค้นหาตนเอง รู้จักตนเองมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ มองโลกกว้างขึ้น และเป็นตัวของตัวเอง

2.การแข่งขัน มีแต่เสีย – เราต้องยกเลิกการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน การแข่งขันก็ควรเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล มากกว่าจะมาทำร้ายคนอื่นๆด้วยกัน ซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์

3. การศึกษาไทย เรามีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันมาก แต่ระบบวิธีคิดของเรา ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ไปด้วยเลย – ระบบชนชั้นทางสังคมควรได้รับการให้ความสำคัญน้อยลง ส่งเสริมความเท่าเทียม ให้ทุกคนออกความคิดเห็นโต้แย้งด้วยเหตุผลอย่างเสรี รู้จักยอมรับเหตุผลในวงที่กว้างขึ้น ระบบชนชั้นขนาดย่อยควรได้รับความสำคัญน้อยลง เพราะระบบนี้จะทำให้ผู้ใหญ่ไม่ฟังความคิดเห็นของเด็ก พี่ไม่ฟังน้อง และไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบการศึกษาที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลาและ ระบอบประชาธิปไตย

4. ตำราเรียนไทยเอง สมควรถูกวิพากษ์ ตั้งคำถามอย่างจริงจัง – จำเป็นต้องนำตำราเรียนมาวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด

5. ครูไทย ควรมีเงินเดือนที่สูงมากกว่านี้ – ครูเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติ และต้องรับภาระในการดูแลนักเรียน ถือว่าเป็น พ่อแม่คนที่สอง ก็ว่าได้ แล้วเราจะปล่อยให้อาชีพอันทรงเกียรตินี้ตกต่ำต่อไปอีกหรือ

และขอเสนอเพิ่มต่อไป
6..กฎระเบียบควรให้นักเรียนมีส่วนร่วม – การพัฒนาการศึกษา ถ้าเยาวชนไม่มีสิทธิไปกำหนดกฎที่พวกเขาต้องอยู่ภายใต้ ข้อตกลงร่วมกัน โดยอ้างเหตุว่าเป็นกฏอย่างปราศจากการวิพากษ์ได้ ตั้งคำถามได้ และเปลี่ยนแปลงได้แล้ว จะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร นอกจากระบบเผด็จการ โดยทางเราขอจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนไทยทั้งประเทศในแต่ละภูมิภาค) ซึ่งคณะกรรมการนี้ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและสามารถเข้าถึง รัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วทุกๆครั้งที่มีเรื่องร้องเรียนจากเด็กเรื่องความไม่ เป็นธรรม และสามารถออกกฏระเบียบบังคับนักเรียนด้วยกันเองได้ โดยกฏระเบียบนี้ถูกออกแบบโดยนักเรียนเอง มิใช่ผู้มีอำนาจออกกฏให้ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในระบบการศึกษาไทยอย่าง แท้จริง

7.การศึกษาที่เป็นมนุษย์ – เมื่อเราเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันแล่ว เหตุใดนักเรียนบางคน จึงถูกเลือกปฏิบัติ โง่-ฉลาด ทำไมต้องมีการยัดเยียดความรู้กันจนเป็นเครื่องจักร ที่ไม่มีจิตใจและหัวใจ ดังนั้น จึงควรยกเลิกการศึกษาแบบเครื่องจักร ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน และพัฒนาผู้เรียนโดยมีสมองและหัวใจควบคู่กันไป

ขอให้พวกท่านโปรดรับข้อเสนอของเราไปพิจารณาและเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย บริหารกระทรวงต่อไป มากกว่าจะมาสร้างวาทกรรม วาจาที่ไม่เป็นสัตย์ ทั้งนี้เองนักเรียนทั้งหมดก็มิอาจนิ่งเฉยได้ต่อไป อย่าคาดหวังกับผู้มีอำนาจอย่างเดียว อย่าให้ผู้เชี่ยวชาญกำหนดในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จริง หรือแทบไม่รู้เลย ถ้าเราไม่กำหนดระบบการศึกษาของเราเอง แล้วใครจะกำหนดให้เราเล่า จะให้เลอะต่อไปอีกละหรือ การศึกษาที่ผู้เรียนเป็นเพียงสินค้าที่ถูกผลิต เป็นธุรกิจ ไม่ใช่การศึกษาที่แท้จริง พวกเรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง เราสามารถสร้างมันได้ ด้วยพลังของพวกเราเอง

นี่ไม่ใช่การเพ้อฝัน มันจะเกิดขึ้นเป็นจริง ถ้าเรามีความหวัง ความกล้าหาญ และร่วมกันอย่างตั้งใจ

MThai News

 : , ,
ติดต่อทีมข่าว : news@mthai.com
ข่าวด่วนถึงมือคุณ MThai SMS News ทันทุกเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกข่าวร้อน
สนใจรับข่าว AIS กด *482590800 แล้วโทรออก True และ DTAC กด *4825908 แล้วโทรออก
อัตราค่าบริการเพียง 29 บาท/เดือน เท่านั้น
 • 61
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  การศึกษาถ้ายัดเข้าไปแต่ไม่ได้ใช้ มันก็ไร้ค่า
  แต่ถ้ายัดเล็กน้อยแต่เขาปฏิบัติ เขาจะทำประโยชน์และเปลี่ยนแปลงโลกได้
  ป.ล. จะประชุมเอาเกรดเพื่อใคร?
 • 60
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ ให้มันเป็นประเทศกำลังพัฒนา แบบนี้ไปกว่า โลกจะแตก นั้นแหละ (ผมดีใจ และมีความหวังลึกๆๆแทนสมาพันธ์นักเรียนไทย เป็นกำลังใจให้ครับ)
 • 59
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ปฏิรูปยากว่ะ เพราะระบอบเผด็จการขี้ข้าทาสอีเกหงอกสี่เสา

  ไม่อยากให้เด็กไทยฉลาด เดี๋ยวจะครอบกะโหลกยาก

  ขนาด 3 จี ยังไม่อยากให้มีใช้เลยย แจกแท็บแล็ตเด็ก

  ก็ยังโดนขี้ข้าระบอบเผด็จการขี้ข้าทาสอีเกหงอกสี่เสา

  มันดาหน้าออกมาค้าน แถว่าโกง ที่แท้ก็กลัวเด็ก ๆ

  จะฉลาดกว่าแล้วปกครองให้อยู่ใต้ตีน ใต้กะลาไม่ได้ไงเล่า
 • 58
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เด็กเรียนเก่งๆน่าจะให้เรียนสายวิทย์-คณิต เยอะๆ เวียตนามก็เน้นแบบนี้
 • 57
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  รื้อครูิิเลย จะยกย่องกันทำไมนักหนาจะเคารพทำไมนักหนา ครูก็คนเหมือนกัน จะมีอีโก้สูงไปไหน ไม่เคยฟังความเห็นนักเรียนเถียงไม่ได้ วันไหว้ครูอ่ะเอาออกไปเถอะ ครูไม่พัฒนาตัวเองเลยดีแต่สอนคนอื่น แต่ให้คนอื่นสอนไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งที่สอนคนอื่นได้ แต่ครูก็เป็นอาชีพที่คุยแทบจะไม่รู้เรื่องเวลามีปัญหากับคนในสังคมใหญ่ มันทำให้เราอยู่ในแนวคิดเดิมๆ จริงๆแล้วอาชีพครูก็เป็นแค่ระบบกลไกทางสังคมอาชีพหนึ่งเท่านั้นแหละที่ต้องมีและขาดไม่ได้ แต่ไม่ควรตั้งฐานะทางสังคมให้สูงเกินไปก็แค่นั้น
 • 56
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยทุกข้อเลยครับ
 • 55
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ครูสมัยนี้ไม่มีครูที่แท้จริง มันก็แค่มนุษย์เงินเดือนหากินกับผู้ปกครองในรูปแบบต่างกลายเป็นกลุ้มค่อยแสวงหาผลประโยช์จากรัฐบาล จากครู กลายเป็นอาจารย์ จากอาจารย์ต้อนนี้ก็เหลือแค่ จารย์ ครูเสื่อม เด็กเสื่อม เด็กเสือมสังคมก็เสื่อมตาม
 • 54
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยคะ
 • 53
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  รื้อพวกครูก่อนเลยนะ แม่ม สอนไม่ได้เรื่อง

  อะไรที่ห้ามเด็กทำ ครูทำเองหมด แถมสอนไม่มีความรู้จริง

  ครูคณิตบางคนใช้คีย์มาเปิดสอน ห่วยมาก
 • 52
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ครูกาก ก็มาจากนักเรียนกากๆ นั้นละ
  นักเรียนกาก ครูกาก ก็มาจากระบบการศึกษานั้นละ

  นักการเมืองกาก ประชาชนกาก
  ก็มาจากระบบการซึกษานั้นละ

  แล้วนั้นหมดที่ทำให้คนไทยกากนั้นก็คือระบบการศึกษาในไทยนั้น

  ครูเป็นผู้ชี้ทาง ช่วยเหลือไม่ใช่ผู้คุม
  ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ครูคือผู้คุม คุก ส่วนนักเรียนก็เป็นนักโทษ
  ที่คุก นั้นเอง

  ปฏิรูปการศึกษา หรือ?
  ไม่มีทาง เป็นไปได้หรอก
 • 51
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  มันใช่ทุกข้อเลยครับ ^^
 • 50
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับบุคลากรและนักเรียน
 • 49
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ไม่เห็นด้วยเฉพาะข้อ 5 จากประาบการณ์โดยตรง ครูสมัยนี้ กากมาก
 • 48
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  สมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการรื้อใหม่หมดเลยค่ะ เพราะครูไทยสมัยนี้ห่วงแต่สอนพิเศษ นักเรียนก็เบื่อ เรียนอะไรเยอะแยะ วันหยุดก็ต้องไปเรียนพิเศษ ปิดเทรมก็ต้องลงซัมเมอร์ เรียนจบออกมาทำงานอะไรก็ไม่เป็น ต้องได้งานดีๆเท่านั้น สู้เหมือนที่จีน เด็กนักเรียนเลือกสายอาชีพไปเลย อยากเรียนอะไรก็ต้องไปทำงานสายนั้นด้วย เรียน หกเดือน ทำงานหกเดือน จบมาได้ใบประกาศพร้อมกับประสบการณ์ค่ะ
 • 47
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  พวกเด็กๆรุ่นน้องๆกรุยังคิดได้ แต่ทำไมผู้ใหญ่คิดไม่เป็นวะ เอาหลักการสอนของต่างประเทศมาปรับใช้มั่งก็ดี วันนึงไม่จำเป็นต้องเรียนเยอะวิชา แต่เรียนวิชานึงให้มันมีเวลาเพียงพอไม่ใช่เวลาน้อยแล้วก็พยายามยัดให้มันจบตามที่ตั้งไว้แต่เด็กตามไม่ทัน ไม่เข้าใจ เลยทำให้สิ่งที่เรียนไปมันไม่มีประโยชน์เลย แต่ก็ว่าแต่ระบบการศึกษาไม่ได้เพราะเด็กไทยมันขี้เกียจ มีไม่กี่คนหรอกที่อ่านหนังสือทบทวนหลังจากเรียนมาอะ
 • 46
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยกับข้อ 1ครับ เพราะเด็กไทยเรียนเก่งแต่ขาดจินตนาการ
 • 45
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  อันไหนที่ดีก็ทำไป
 • 44
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ต้องปรับความคิดคนรุ่นเก่าให้เข้าใจก่อน ถึงจะเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ได้
 • 43
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ครูประชุมบ่อยมากๆ
 • 42
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยอย่างแรง!!!
 • 41
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  การศึกษาไทยลงทุนเยอะ แต่ผลผลิตคุณภาพต่ำ
 • 40
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ตื่น เเต่งตัว กินข้าว เดินทางไปเรียน เข้าห้องเรียน พักกลางวัน เรียนต่อ เลิกเรียน เล่นกลับเพื่อน เดินทางกลับ กินข้าวเย็น เล่นเกมส์ อ่านหนังสือท่องตำรา นอน ตื่น ชีวิตเด็กไทย
 • 39
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ประเทศไทย เรียนเพื่อใช้สอบ
  ต่างประเทศ เรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  จริงมั้ย??
 • 38
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วย

  จบครับสาธยายอะไรกันยืดยาว?
 • 37
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  กระผมเป็นครูสอนสายอาชีวะเงินเดือนครูตอนนี้8,340 บาทยอมรับจริงๆว่าอยู่ลำบากยิ้งค่าครองชีพสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาลยิ้งต้องประหยัดให้มากกว่าเดิม แต่ที่อยู่ได้เพราะเด็กลูกศิทย์ละวิชาชีพครูและความเป็นครูนั้นที่ต้องรักษาเกียรติ ไว้ อยากให้รัฐบาลมองมาจุดๆนี้บ้างนับวันจะมีครูน้อยลงทุกที
 • 36
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  สอนวิชากฎหมายด้วยสิ เพราะทุกวันนี้ บอกเด็กว่าอย่าทำผิดกฎหมาย แต่ไม่เคยเอากฎหมายมาสอนกันสักที เพิ่มวิชาการเมืองด้วยก็ดี
 • 35
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยครับควรรื้อตั้งนานแล้ว เราล้าหลังเพื่อนบ้านเยอะแยะแล้ว
 • 34
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  น่าจะรื้อนานแล้วทำใหม่นานแล้วครับรื้อยันบุคลากรด้วยยิ่งดีแ้ล้วคัดเฉพาะบุคลากรเก่าน้ำดีไว้แล้วก็หาที่เหลือเพิ่มให้ผลตอบแทนดีๆ เพื่อดึงคนเก่งๆ ให้มาทำงานสายนี้
 • 33
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  การศึกษาประเทศเราสอนให้ เด็กเรียนเก่งครับ ระบบการสอนจึงเหมือนยัดใส่ๆ แต่ไม่ได้สอนให้นำไปใช้ นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆจึงมีเยอะ เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการก็เยอะ แต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่ค่อยได้นำมาพัฒนาประเทศชาติเลย

  เพราะเด็กเหล่านั้นไม่มีอิสระที่จะคิด ถูกพ่อแม่ ถูกครูควบคุมให้คิดได้แค่เท่าที่ท่านคิด การพัฒนาประเทศแบบมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จึงถูกคานไว้โดยการศึกษาไทยนี่เองครับ
 • 32
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ค่านิยมคนไทย!!!!!!!!!!!!
 • 31
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ปฏิวัติเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของประชาชน
  โดย : ALnaluk
  -------------------------------------------
  ชอบธรรมตรงไหน เอาสมองส่วนไหนมาคิด
 • 30
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
 • 29
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ชั่วโมงเรัยนมันเยอะจริง เด็กเครียด กลายเป็นต่อต้าน เเต่ก็อยู่ที่คนด้วย
  บางคนมันก็เรียนเก่งได้
 • 28
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  อยากได้วิชาเรียนที่ใช้ได้ในโลกนี้ ไอ้ที่สอนอยู่โดยเฉพาะระดับปริญญาเรียนแล้วเหมือนจะได้เอาไปใช้โลกหน้า ไม่ก็บนสวรรค์
 • 27
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  มันเป็นแค่ข้อกล่าวหาครับ ทำไมถึงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง ทั้งๆที่ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยหลักฐาน ผมสงสารคนที่เสพย์ข้อมูลข่าวสารครับ เสพย์จนลืมว่าเรื่องไหนจริง เรื่องไหนเท็จ เพื่อให้ได้โจมตีฝ่ายตรงข้าม ทั้งพรรครัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน

  (ส่วนคุณ kokocun ก็แค่คนที่ชอบทำให้คนอื่นแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ผมคิดว่าคุณ kokocun มี EQ ที่ต่ำมากๆครับ)
 • 26
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  มันควรรื้อมาตั้งนานแล้ว เนื้อหาตำรารีเมคใหม่อัพเดทเนื้อหาซักนิด สื่อการเรียนการสอนควรให้เท่าเทียม โรงเรียนบ้านนอกจะได้มีใช้ ไม่ใช่ว่าจัดสรรค์งบให้แต่โรงเรียนเมืองโรงเรียนดัง มันเลยกลายเป็นปัญหา แนะนำไปดูสิงคโปร์ อ่ะเค้าให้ความสำคัญกับการศึกษามากบุคลากรครูก้อมีคุณภาพอาชีพครูในสิงคโปร์เปนอาชีพที่เงินเดือนดีมากเพราะคัยๆก้ออยากเป็นเงินเดือนดีกว่าหมอด้วยซ้ำไปเราน่าจะเอาบ้างเงินเดือนไม่ต้องเริดหรูแต่สร้างบุคลากรที่ดี มีจรรยาบรรณสร้างแรงจูงใจให้คนดีๆเก่งมาเปนครู เพราะทุกวันนี้ครูขาดเยอะเลย
 • 25
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ตอนที่เรียนชอบมากกับวิํํธีสอนของครุ ไม่เครียด ไม่ง่วงนอนเลย
  คือครูจะสอนแบบครอบครัวเดียวกัน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ก็จะให้เขียนตามคำบอก แข่งขันกันภายในห้องเรียน โดยรางวัลนั้นก็ไม่มากอะไร ก็แค่คะแนนจิตพิสัย แต่เราทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียน (เพิ่มอีกนิด เราเป็นคนเหนือ แต่ครูที่โรงเรียนก็ไม่ได้สนับสนุนให้พูดเหนือ ครูบอกว่าไม่ต้องฝึกพูดหรอก แค่ฟังรู้เรื่องก็พอ เพราะอีกหน่อยเราออกมาทำงาน ไม่จำเป็นเลยที่จะพูดเหนือ ให้เราฝึกภาษาไทยไว้เยอะๆ จนทุกวันนี้ยังต้องขอบคุณคุณครูอยู่เลย พอเราไปเรียนต่อปวช.ที่ต่างอำเภอ รู้เรื่องเลย เพราะเวลาอาจารย์ให้รายงานหน้าชั้นเรียน นักเรียนส่วนใหญ่จะพูดภาษากลางไม่ได้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะไม่อนุญาติ เราเลยไม่เสียเปรียบ...)อีกทั้งการเขียนของเราก็ไม่ได้ใช้ผิดๆ ครูสอนมายังไงเราก็ใช้อย่างนั้น
  ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าครูที่อื่น ส่วนใหญ่สอนยังไง แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นจากทุกวันนี้คือ ลองไปถามเด็กสิ ว่าภาษาไทยมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัว ทำไมก.ไก่ต้องนำหน้าพยัญชนะอักษรไทย ไม่มีใครตอบได้หรอก
 • 24
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เด็กยังสอบวัดผลเลย ครูไม่สอบวัดผลเหรอ จะได้รู้ว่ายังมีความสามารถในการสอนอยู่หรือไม่ จะได้พัฒนาความรู้ที่จะสอนเด็กให้เท่าเทียมกันได้
 • 23
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เสธ. อ้าย ถ้าเก่งสู้นายกปู สู้พรรคเพือไทยได้ ก็ตั้งพรรค สร้างนโยบาย มาสู้กันเลย อย่าเก่งแต่ปาก
 • 22
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ปฏิวัติเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของประชาชน
 • 21
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ก่อนจะรื้อน่ะ ผมว่า รื้อค่านิยมเก่าๆก่อนดีกว่าไหม?
  ค่านิยมคนไทย
  ม.ต้นขึ้น ม.ปลาย
  เตรียมหทาร เครียมอุดม บดินทรเดชา And บลา บลาๆ
  ม.ปลาย ขึ้นมหาลัย
  จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว บลา บลาๆ
  คณะที่ควรเรียน
  วิศวะ แพทย์ ทันตะ อักษะ วิทยาศาสตร์ บลา บลาๆ
  .
  .
  สิ่งเหล่านี้คือค่านิยม เด็กไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร
  เลยเลือกเรียนๆไป เพราะ "ค่านิยม" ชอบหรือไม่ไม่สำคัญ
  แต่เรียนเก่งต้องเป็นหมอ ต้องสายวิทย์ ไปสายศิลป์ไม่ได้ เสียศักดิ์ศรี?
  สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็น และจะเป็นไปอีกนานแสนนาน "ค่านิยมผิดๆ"
  เอาความนิยมเป็นตัวตั้ง ความชอบของตัวเด็กมาทีหลัง
 • 20
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ปรับปรุงตัวเองก่อนเถอะ เอาเวลาที่ไปเกรียนตามร้านเกมส์ บนถนน ไปอ่านหนังสือเยอะๆ
 • 19
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เยี่ยม
 • 18
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ไปโรงเรียน ไปเหมื่อนโดนติดคุกเลย.
 • 17
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยครับ เพราะการศึกษาของเด็กไทย พัฒนาน้อยเป็นอันดับบ๊วยๆของกลุ่มประเทศที่จะเข้าอาเซียนด้วยกัน
 • 16
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยลื้อออออออ ด่วน แต่... ตอนทำใหม่หวังว่าคงไม่เขาวิชาการกากๆ สั่วๆ อ่อนๆ ปัญญานิ่ม มาให้ลูกหลานไทยเรียนน่ะ ??
 • 15
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  อีกหนึ่งเสียง
 • 14
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ให้เสธ. อ้ายแช่แข็ง การศึกษาไทย 5 ปีสิ
  โดย : kokocun
  .
  .
  สงสัยจะโดนแช่แข็งสมองอยู่ ถึงได้คิดไรได้แค่นี้ เหอะๆๆ
 • 13
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  สนับสนุน แต่น้องๆต้องสู้กับระบบ ศักดินา ไหวไหม
 • 12
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ชั่วโมงเรียนเยอะ เพราะครูเยอะ รับเด็กเยอะ มันคือธุรกิจ มันพังไปตั้งนานแล้วหนู แต่ดีมากที่พวกหนูๆออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ ครูคนนึงที่สนับสนุนนจ๊ะ ส่วนไอ้พวกที่มันได้รับรู้แล้ว หัดเอาสมองด้านซ้ายคิดบ้างนะ ไม่ใช่เอาแต่ด้านขวาคิด เด็กมันยังคิดได้เลย มีพวกมรึงบริหารประเทศ เด็กโง่ขึ้นทุกวัน ไม่ต้องโทษใคร โทษพวกมรึงอย่างเดียว
 • 11
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ขอกราบขอโทษ ไม่ได้ลบหลู่อาจารย์ แต่อุปสรรคของการพัฒนา คือ บุคลากรที่ยึดติดกับความคิดตัวเอง ซึ่งบางอย่างก็ดี แต่หลายก็ควรปรับปรุง แต่ก็น่าเห็นใจคุณครู มีเกียรติ แต่ไร้เงิน มีหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ จนต้องดิ้นรน ให้ไปสอนพิเศษ บางครั้งก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง แต่สุดท้าย ถึงระบบการศึกษาดีอย่างไร แต่ถ้าตัวเด็กและครอบครัวไม่พร้อม มันก็ไปไม่ถึงไหน
 • 10
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ให้เสธ. อ้ายแช่แข็ง การศึกษาไทย 5 ปีสิ
 • 9
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  สปช. สลน. กพอ. ระบบเอนทราน
  หายไปไหนครับ ยุคนั้นดีสุดแล้วครับ มีหลังสูตรที่มาจากส่วนกลาง เรียนเหมือนกันทั้งประเทศ เวลาสอบวัดความรู้ จะได้เท่าเทียมกัน
 • 8
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  รัฐควรสนับสนุนด้านเงินทุนให้ผู้ปกครองเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐาน ไม่ใช่ในต่างจังหวัดอะไรๆก็ให้เรียนแต่โรงเรียน สพฐ.หรือโรงเรียนเทศบาลเเม่งยันเต ผลคะแนนออกมาแต่ละโรงเรียนก็บ่งชี้แล้วว่า ครูผู้สอนเหล่านี้เทียบไม่ได้เลยกับโรงเรียนเอกชนที่มีการแข่งขันกันพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรพัฒนาตัวเด็ก

  สิ่งที่ควรรื้อเลยอันดับแรก.... 1)การปรับวิทยฐานะโดยพิจารณาจากเอกสาร เพราะครู สพฐ.จ้างคนอื่นทำหรือไม่ก็ทำเองโดยไม่มีเวลาไปสอนเด็กยากจน 2)กองทุนกู้ยืมต่างๆควรลดได้แล้ว เพราะครูส่วนใหญ่เอาแต่กู้ 3)อาชีพเสริม ประเภทแอมเวย์หรือขายตรงต่างๆหากจับได้ว่าครูขายในชั่วโมงสอน ไล่ออกสถานเดียว

  ประเทศชาติจะได้เจริญขึ้น การสอบบรรจุครูมีแต่จะส่งผลให้ครูไทยเจริญลงฮวบๆเนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนาจากตัวครูสู่ตัวเด็ก

  รัฐบาลควรพิจารณาและให้งบโรงเรียนเอกชนแบบเต็ม 100% ผู้ปกครองที่ยากจนหรือมีบุตรหลาน จะได้มีสิทธิ์เลือกโรงเรียนดีๆสังคมดีๆและครูผู้สอนดีๆให้กับลูกหลานตัวเองบ้าง
 • 7
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  อันแรกเลยนะครับ เลิกค่านิยม บอกว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยเสียเอกราชให้ใคร แล้วไม่ใส่ใจในการเรียนภาษาอื่น มันเป็นวิสัยทัศน์ที่แคบมาก ตอนคุณเป็นเด็ก มันไม่เป็นไรหรอกครับ แต่พอตอนโต และหางานทำนี้ซิ ไปสมัครงาน กรอกข้อมูล ภาษาอังกฤษ ระดับความรู้เท่าไหร่.....และมีความรู้ภาษาอื่นอีกไหม เหอะๆๆ คราวนี้ละสวยเลย งานงอก แล้วการเรียนภาษาประเทศไทย สอนแม่งไวยกรณ์ ยากก็ยาก เด็กๆศัพท์ยังไม่ได้ พูดยังไม่เป็นไปเรียน ไวยกรณ์ แทนที่จะเรียนพูดเรียนศัพท์ให้เก่งก่อน ดูง่ายๆ เรียนภาษาไทยเนี้ย พ่อแม่สอนไวยกรณ์ให้เด็กก่อนไหม เค้ามีแต่สอนพูดสอนเขียนก่อน ไวยกรณ์ ตอนโตค่อยเรียน การศึกษาไทย ผิดพลาดมาหลายร้อยปีละ ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลย
 • 6
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  "ความคิด" นั้นดี แต่ "การปฏิบัติ...ไม่มี!!!!"
 • 5
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ....เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะข้อ5 ผมยังต้องการให้มนุษยเป็นครูครับ ไม่ใช่แท็บเล็ต....
 • 4
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ดีแล้วครับ เดี๋ยวนี้ ม.ของรัฐบาลที่เปลี่ยนไปนอกระบบ ขอบอกเลยว่า อาจารย์ต้องถูกประเมินทุกๆสินปี ทำให้ไม่ขี้เกียจเหมือนแต่ก่อน เพราะมีสิทธิถูกไล่ออกได้ ทำให้นักเรียนได้ประโยชน์มาก
 • 3
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  ดีใจด้วย อย่างน้อยก็มีแนวความคิดดีๆ ผุดออกมาแล้ว ถือเป็นก้าวเริ่มต้นที่สำคัญ หวังว่าจะมีก้าวอื่นๆ ตามมาเพื่อให้เดินไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ด้วยนะครับ เพื่ออนาคตของชาติ เพื่อลูกหลานของเรา
 • 2
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  2 แต้ม
 • 1
  สมาพันธ์นักเรียน แถลงการณ์หนุน รื้อระบบการศึกษาไทย
  0 vote
  avatar
  คือปัญหา อ่ะถูกจุด แต่ จะแก้ กันเป็นเปล่า นั้น มัน อีก เรื่อง ตราบใดรัฐยังเป็นแบบนี้ 100ปี ก็ไม่ เจริญ
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน