สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ 18 ม.ค.57 ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพ  เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2557 โดยมีนายทหารระดับ 5 เสือของกองทัพบก แม่ทัพภาคที่ 1 และนายทหารระดับสูงกองทัพบกเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบรรพบุรุษผู้กล้าหาญอย่างภาคภูมิใจและสมเกียรติ

5227

ทั้งนี้ ก่อนกระทำพิธีสวนสนามได้มีการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารภายใต้แนวคิด “ความเข้มแข็งและทันสมัย” เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการทางทหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ขีดความสามารถของกำลังพลในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านเหตุการณ์จำลอง โดยมีการใช้อาวุธควบคู่กับระบบเทคโนโลยีระดับสูงในการปฏิบัติ เพื่อยืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพบกที่จะดูแลประเทศชาติและประชาชนได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งได้มีการสาธิตการปฏิบัติ การแทรกซึมทางอากาศที่ติดกล้องส่งสัญญาณภาพด้วยจีพีเอส แทรคกิ้ง ร่วมกับการยิงสนับสนุนปืนใหญ่ การใช้ระบบลาดตระเวนด้วยเครื่องบินไร้คนขับ ยูเอวี การปฏิบัติของชุดจักรยานยนต์ทางยุทวิธี ร่วมกับยานเกราะล้อยาง BTR 3 E – 1 การปฏิบัตืชองชุดปฏิบัติการร่วมกับอากาศยาน การปฏิบัติในการเข้าทำการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

จากนั้น พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์  ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในฐานะผู้บังคับกองผสม ได้นำกำลังพลสวนสนามจำนวน  26 กองพัน พร้อมกันนี้นังได้มีขบวนสวนสนามรยานยนต์ จำนวน 3 ขบวน แบ่งเป็น 1.ขบวนของเหล่าทหารราบ โดยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หรือ พล.ร.2 รอ. จำนวน 17 คัน 2.ขบวนของเหล่าทหารม้า โดยศูนย์การทหารม้า จำนวน 15 คัน และ 3.ขบวนของเหล่าทหารปืนใหญ่จำนวน  16 คัน รวมทั้งสิ้น 48 คัน นอกจากนี้ยังมีการสวนสนามด้วยอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก 12 ลำ รวมทั้งการวิ่งสวนสนามจาก กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ หรือ ร.31รอ.และการสวนสนาม ของหน่วยทหารพรานหญิง
5209

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ให้โอวาทต่อกำลังพลว่า วันกองทัพไทยและวันกองทัพบกเป็นวันแห่งการน้อมลำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษทหารกล้าที่ได้กอบกู้เอกราชให้กลับคืนสู่ประเทศชาติ ซึ่งย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภารกิจอันมีเกียรติในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มความมั่นคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

วันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันที่ทหารใหม่ทุกนายจะได้เปล่งสัจจะวาจาปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความพร้อมเป็นทหารของชาติโดยสมบูรณ์ ที่มีเกียรติศักดิ์ศรี มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะเสียสละแม้เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อประกันความมั่นคงและดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และความสงบสุขของชาติ จึงขอให้ทุกท่านยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ทุกขณะ เป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจที่มีขอบเขตครอบคลุมในหลายมิตอท่ามกลางภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานการณ์ และทัศนคติที่เปลี่ยนไป

5216

โดยทำหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุดด้วยความเสียสละอดทนหนักแน่น มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทันสมัย อันจะเป็นต่อกรดำเนินการภารกิจทุกรูปแบบให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและความมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เนื่องจากในวันนี้นับได้ว่าเป็นทั้งวันกองทัพบก และวันกองทัพไทย จึงขอถือโอกาสนี้อ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ว่าวันที่18ม.ค.ของทุกปีเป็นวันสำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยคนไทยทุกคนต่างน้อมลำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบรรพชนไทยที่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงความเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติเป็นหน้าที่หลักของทหารทุกนาย ดังนั้นจึงต้องมีความสามัคคี ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ขอให้ทหารทุกนายยึดมั่นในวินัยปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ด้วยความเสียสละ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

MThai News

5210 5211 5212 5213 5214 5215  5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226  5228 5232 5234 5235 5236 5238 5239

 : , , ,
ติดต่อทีมข่าว : news@mthai.com
ข่าวด่วนถึงมือคุณ MThai SMS News ทันทุกเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกข่าวร้อน
สนใจรับข่าว AIS กด *482590800 แล้วโทรออก True และ DTAC กด *4825908 แล้วโทรออก
อัตราค่าบริการเพียง 29 บาท/เดือน เท่านั้น
 • 11
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  รอเศษเงินทักษิณ
 • 10
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  อ้าววววววววววว " เรือเหาะ " หายปายหนาย ..........................?
  ได้ข่าวว่า เอาไปทำ " เต้นท์ (ผ้าใบ)" บังแดดแถวราชดำเนิน
  • 10-1
   สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
   0 vote
   avatar
   ไม่อ่านข่าวอีกแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ลพบุรี เออ นอกเรื่อง
 • 9
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  สมัยที่ไทย ขอคืน เนิน ร่มเกล้า
  บิ๊กจิ๋ว เป็นคน บัญชาการรบ
  จัดฉาก ส่งทหารไปตาย
  เมียมัน เป็นคนลาว เวียงจันทร์
  ผมเอาปืนใหญ่ 105 mm จากค่ายจีระประวัติ
  ไปตั้ง ยิงฉาก ไปแค่ สิบสองนัด เพื่อเคลียร์กับระเบิด
  เปิดทางให้ทหารราบ เข้าโจมตี
  ปรากฏว่า ไอ้บิ๊กจิ๋ว วิทยุมาสั่งให้หยุดยิง
  แล้วสั่งให้ทหารม้า เข้าโจมตี พื้นที่ เป็นเนินลาดชัน
  รถถัง ขึ้นไม่ได้ ทหารม้าต้องลงจากรถถัง ขึ้นเนิน
  กับระเบิด ยังไม่ได้เคลียร์ ทหารม้าไม่ชำนาญแบบทหารราบ
  พวกเรา อยู่ในภูมิประเทศ ที่เสียเปรียบ เดินเข้าไปหากับระเบิด
  บอกได้คำเดียว ไอ้บิกจิ๋ว มันสั่งให้เราเดินไปตาย
  ถ้าเรารบ ตามยุทธวิธี จะไม่มีทหารไทยตาย แม้แต่คนเดียว
  การรบในครั้งนั้น ไอ้บิกจิ๋ว เป็น ฆาตกร ฆ่าทหารไทย
  • 9-1
   สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
   0 vote
   avatar
   ก็ว่ากันไป
 • 8
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  มัวแต่เลือกอยู่นั้นเหละออกมายืนอยู่ข้างประชาชนได้แล้วท่าน
 • 7
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  ผบ ทบ สู้ๆครับท่านมีจุดยืนที่ดีอยู่แล้ว ดูแลประชาชนด้วย ตำรวจเลือกข้างไม่ดูแลประชาชน ปล่อยให้พวกเลวออกมาทำร้ายประชาชน บิดเบือนข่าวให้ร้ายประชาชน ตำรวจต้องรู้หน้าที่ของพวกท่าน หยุดแบ่งแยกตำรวจให้แตกแยกจากประชาชน เราคือคนไทยด้วยกัน เพือตระกูลเดียวพวกคุณยอมทำลายความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเลยหรือ ศักดิ์ศรีของตำรวจสูงกว่าเงินทองมากมาย ทำหน้าที่ของตำรวจที่ดี รักษากฏหมายเพื่อส่วนรวมเถอะ ออกมาสร้างความถูกต้องความสามัคคีเพื่อชาติไทยของเราทุกคน แค่ในเว็บนี้ความเห็นที่แสดงออกแสดงว่าคนไทยด้วยกันเกลียดกัน เพราะใครเพราะอะไรใครได้ประโยชน์ครับ เราอยากเห็นตำรวจออกมาประสารรอยร้าวของสังคมนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 • 6
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  ปีหน้าอยากให้มี UAV มาโชว์บ้าง อิอิ
 • 5
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  คุณ m9etbs ทำไมคุณถึงดูถูกทหารไทยซึ่งปกป้องชาติตัวเอง เสียสละต้องเท่าไร ไม่ไม่ใช่คนไทยหรือ ไม่ได้ยืนบนแผ่นดินไทยหรอครับถึงพูดแบบนี้ แล้วอีกอย่างคุณไปอ่านให้ดีก่อนเถอะเรื่องสมรภูมิร่มเกล้าอ่ะ
 • 4
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  อย่าออกมาทำร้ายประชาชน เหมือนครั้งที่ราชประสงค์อีกเลยนะครับ เพราะคนไทยเหมือนกัน ควรตระหนักให้มากๆ คนเสื้อแดงไม่เคยเกินเลย เพียงเพื่อขอให้ยุบสภา หากเลือกตั้งแพ้พรรคประชาธิปัตย์ มวลชนคนเสื้อแดงก็จะก้มหน้ารอโอกาสต่อไป ไม่เหมือนม็อบปัจจุบันมั่วไปหมด ไม่เคารพความเป็นคนของคนอื่น หมดความเป็นมนุษย์
 • 3
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  เจ๋งมากอะ
 • 2
  สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
  0 vote
  avatar
  ทหารไทย สู้กับใครก็แพ้ .. สู้กับลาวยังแพ้เลย

  .

  ขึ้นชื่อเรื่องเดียวคือการปฎิวัติที่ประเทศอื่นเขาไม่ทำกัน
  • 2-1
   สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
   0 vote
   avatar
   อย่ามาเหมาทุกหน่วยเหอะ เคยเป็นรึปล่าวทหารหนะปากดีจริงๆเลย
  • 2-2
   สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
   0 vote
   avatar
   โอ้ย เด็กสมัยนี้คอมเม้นได้ไร้สาระจริงๆ ก่อนจะพูดอะไรศึกษาสักนิดก็ดีนะ ลาวอะนะจะมาสู้ไทย เหอะๆ เขมรยังกลัวไทยเลยนะหนู ประเทศพวกนี้มีทัพอากาศแบบไทยมั้ย ทัพเรือไทย แถวหน้าของอาเซียน เรือรบไทยได้ติดอาวุธทำลายล้างสูง มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ต้องได้รับการยอมรับก่อนเท่านั้น ซึ่งไทยก็มีติดมาแล้ว ทัพอากาศไทยก็เหนือกว่า ทัพบก ก็มีทั้งอาวุธ และกำลังพลมากกว่า อย่าเก่งแต่ปาก ผมอยู่ราบ11 พึ่งปลดมา รู้ว่าทหารเป็นยังไง ไม่ได้เก่งอยู่กับพวกหน้าจอ
   • 2-2-1
    สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
    0 vote
    avatar
    อ๊อดคนเดิม ...

    5555+++ "" อยู่ราบ 11 แล้วทำไมไม่รู้ว่ะ ไทยแพ้ลาว ยิงจนกระสุนหมดประเทศ จนต้องยอมไปขอสงบศึก

    .
    .

    อายุเท่าใหร่ว่ะ เมิงอ่ะ ... ไม่รู้เรื่องหร่าไรเร๊ยยย
   • 2-2-2
    สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
    0 vote
    avatar
    คุณ m9etbs ทำไมคุณถึงดูถูกทหารไทยซึ่งปกป้องชาติตัวเอง เสียสละต้องเท่าไร ไม่ไม่ใช่คนไทยหรือ ไม่ได้ยืนบนแผ่นดินไทยหรอครับถึงพูดแบบนี้ แล้วอีกอย่างคุณไปอ่านให้ดีก่อนเถอะเรื่องสมรภูมิร่มเกล้าอ่ะ
   • 2-2-3
    สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
    0 vote
    avatar
    คนเง่าก็เง่าวันยังค่ำละน๊า ไอลาวอะนะจะมีปัญญาทำอะไรไทยได้ ไอลาวก็ได้แค่นอนรอความตายถ้ารบกัน จนต้องรอให้ไทยสงสารเลิกยิง

    แล้วประวัติศาสตร์ หัดอ่านบ้าง เจ้าเมืองไอลาว ถูกเจ้าเมืองไทย จับมาประจารกลางเมืองจนตาย จนไอลาวแค้นจนถึงทุกวันนี้แต่ทำไรไม่ได้

    ประเทศก็ล้าหลัง การจ้างงานก็ตกต่ำ จนต้องข้ามมาทำงานในไทย ประเทศไอลาว ใครเขาอยากจะไปรบด้วย เสียงบประมาณฟรีๆ
   • 2-2-4
    สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
    0 vote
    avatar
    อ้อ กุอายุ 24 ก็บอกละพึ่งปลดมา และก็รู้ข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการทหารของพวกเพื่อนบ้าน ว่าโครตกระจอกล้าหลัง แต่ที่รัฐบาลไทยยอมเขมร เพราะมันพวกเดียวกัน จริงๆพวกเขมร กองทัพมันโครตจะล้าหลัง อาวุธจรวดหลายลำกล้องก็ยิงลงตำแหน่งมั่ว แต่ของไทย คันเท่ารถสิบล้อ ผบ.ทบ ญี่ปุ่นเคยมาไทยปีที่แล้ว ไทยก็เอาเครื่องยิงนี้ออกมาโชว์ ว่า สามารถยิงระบุตำแหน่ง GPS ของ รัสเซียอย่างแม่นยำ จน ผบ.ทบ ญี่ปุ่นยอมรับในกองทัพไทย (เพราะชาติพวกนี้มันไม่ันับนิวเคลียร์ในการทำสงคราม) ก่อนที่เมิงจะเม้น เมิงอย่าเง่าให้มาก พวกไม่รู้เห้ อะไรแล้วเอาแต่เม้น
   • 2-2-5
    สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
    0 vote
    avatar
    การวิจารย์อะไรต่างๆ ไม่ควรจะดึงเอาประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง สิทธิควรอยู่ในขอบเขต
  • 2-3
   สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
   0 vote
   avatar
   มันคนลาว ใจเขมร มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
  • 2-4
   สวนสนามวันกองทัพไทยยิ่งใหญ่ ประยุทธ์ให้โอวาทยึดพระราชดำรัส
   0 vote
   avatar
   ขอเตะปากทีนึงดิ
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน