ไปรษณีย์ไทย ดีเดย์ 8 เม.ย. ส่งของต้องแสดงบัตรประชาชน

ไปรษณีย์ไทย ประกาศแจ้งส่งของทางไปรษณีย์ต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง เริ่ม 8 เม.ย. นี้

วันนี้ (7 เม.ย. 59) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ไปรษณีย์ไทย, บัตรประชาชน
ไปรษณีย์ไทย

 

โดยนางวราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เผยว่าการกำหนดมาตรการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนฝากส่งสิ่งของกับไปรษณีย์นั้น ก็เพื่อป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) และ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) อาทิ การส่งสิ่งเสพติด การส่งอาวุธหรือวัตถุระเบิด

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ได้เตรียมหลักฐานประจำตัวมาในขณะฝากส่ง ปณท. มีความจำเป็นต้องขอระงับการรับฝากไว้ก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่ระบบไปรษณีย์ต่อไป อย่างไรก็ดีหากผู้ส่งไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยก็สามารถนำบัตรจากทางราชการอื่นๆ ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทดแทนได้ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง