งัดไม้แข็ง! มาตรการเมาแล้วขับ ส่งไปบำเพ็ญประโยชน์ที่ ‘ห้องดับจิต’

งัดไม้แข็ง! มาตรการเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งไปบำเพ็ญประโยชน์ที่ ‘ห้องดับจิต’

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พ.ต.อ.เกรียงเดช จันทรวงศ์ รองผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และนายนนท์จิตร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2559

นพ.โสภณ เปิดเผยว่า สธ.ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ทางด้านสุขภาพ อาทิ เตรียมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็วที่สามารถเข้าพื้นที่เกิดอุบุติเหตุได้ภายใน 10 นาที มีการสำรองเลือด เตียง ออกซิเจน ห้องผ่าตัด ห้องไอซียูไว้รองรับ รวมทั้งประสานกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ( สพฉ.) เรื่องการเข้าพื้นที่เกิดอุบัติเหตุและการส่งต่อผู้ป่วยทั้งทางน้ำและทางอากาศ

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการจำหน่ายในสถานที่ห้ามจำหน่าย และการจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึง กรมควบคุมโรคจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้วย

ด้านนายนนท์จิตร กล่าวว่า การลงโทษผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่ใช้การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ แต่พบว่าผู้กระทำผิดยังไม่หลาบจำ เมื่อเร็วๆ นี้จึงได้มีการทำข้อตกลงร่วมกับ สธ.ให้ผู้ประพฤติผิด พ.ร.บ.จราจรฯ ต้องเข้าไปช่วยบุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ แต่จากการประเมินผลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังพบสถิติผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น กรมคุมประพฤติจึงได้เสนอมาตรการบำเพ็ญประโยชน์อย่างเข้มข้นด้วยการให้เข้าไปช่วยเหลืองานในห้องดับจิตของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความหลาบจำ โดยเรื่องนี้ได้เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะเริ่มพิจารณาในกลุ่มที่กระทำความผิด พ.ร.บ.จราจรฯ ทันที

ทั้งนี้ หลังเทศกาลสงกรานต์จะสามารถบังคับใช้ได้ ต้องให้ศาลสั่งการ จากนั้นผู้กระทำผิดต้องไปรับทราบบทลงโทษและทำข้อตกลงร่วมกับกรมคุมประพฤติต่อไป  สำหรับการลงโทษเมาแล้วขับนั้น ไม่ใช่แค่ห้องดับจิต แต่ยังมีหลายจุด เช่น ห้องไอซียู ฯลฯ แต่อยู่ที่ศาลจะพิจารณา

 

ที่มา matichon

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง