คนปายขึ้นป้ายค้าน’ธรรมกาย’ หลังจัดงานตักบาตรซ้อน’สงกรานต์’

คนเมืองปาย ไม่เอาธรรมกาย ขึ้นป้ายต่อต้านโครงการ 777 มหัศจรรย์เมืองสามหมอก ธรรมยาตราตักบาตรสามเณร 1,500 รูป

วันนี้(9 เม.ย.) ชาวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขึ้นป้ายต่อต้าน โครงการ 777 มหัศจรรย์เมืองสามหมอก ธรรมยาตราตักบาตรสามเณร 1,500 รูป 7 วัน 7 อำเภอ ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2559 ที่จะถึงนี้ โดยป้ายดังกล่าวระบุว่า “ หยุดบิดเบือนคำสอนพระศาสดา คัดค้านตักบาตรฟุ่มเฟือยพุทธพาณิชย์ คนเมืองปายไม่เอาพระธรรมกาย “ นอกจากการขึ้นป้ายต่อต้านแล้ว ในสื่อโซเชียลมีเดีย เฟซบุค ก็มีการโพสต่อต้านเช่นกัน โดยมีการสอบถามว่าใครจะไปตักบาตร สามเณร 1,500 รูปบ้าง ไม่เห็นด้วย กด 1 ถ้าเห็นด้วย กด 2 พบว่า มีแต่คนไม่เห็นด้วย


ก่อนหน้านี้ ทางเทศบาลตำบลปาย ได้ทำหนังสือถึงคณะกลุ่มจัดงานใน โครงการ777 มหัศจรรย์เมืองสามหมอก ธรรมยาตราตักบาตรสามเณร 1,500 รูป 7 วัน 7 อำเภอ ตามหนังสือที่ มส.61207/284 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยระบุว่า ตามที่ขอให้ทางเทศบาลตำบลปาย ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานฝ่ายเตรียมสถานที่ และประชาสัมพันธ์ พิธีตักบาตรสามเณร 1,500 รูป ในพื้นที่ อ.ปาย ในวันที่ 13 เมษายน 2559 นั้น

โครงการดังกล่าวมีกำหนดการห้วงตรงกับประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเทศบาลตำบลปายเป็นเจ้าภาพ อันมีกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นอันมากอยู่แล้ว จึงขอเรียนว่าทางเทศบาลตำบลปาย ไม่สามารถร่วมเป็นกรรมการในโครงการดังกล่าวได้ ลงนาม นายอัครเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


แหล่งข่าวในเทศบาลตำบลปาย ระบุว่า โครงการดังกล่าว มีสิ่งไม่ถูกต้องหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามเณรที่อ้างว่ามีถึง 1,500 รูปก็ไม่มีตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโครงการ มีการเอารูปของ เจ้าคณะจังหวัดขึ้นแผ่นปก โดยเมื่อตรวจสอบกับทางเจ้าคณะจังหวัดแล้ว ตัวท่านเองก็ไม่ทราบเรื่องแต่อย่างใด ประกอบกับคนในอำเภอปายส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมดังกล่าว จึงทำให้ทางเทศบาลตำบลปายทำการปฏิเสธไป

สำหรับ โครงการ777 มหัศจรรย์เมืองสามหมอก ธรรมยาตราตักบาตรสามเณร 1,500 รูป 7 วัน 7 อำเภอ ได้มีการระบุในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ว่า ในวันที่ 7 เม.ย. 1,500 รูป ที่ อ.สบเมย , วันที่ 8 เม.ย. 1,500 รูป ที่ อ.แม่สะเรียง , วันที่ 9 เม.ย. 1,500 รูป ที่ อ. แม่ลาน้อย , วันที่ 10 เม.ย. 1,500 รูป ที่ อ.ขุนยวม , วันที่ 11 เม.ย. 1,500 รูป ที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน , วันที่ 12 เม.ย. 1,500 รูป ที่ อ.ปางมะผ้า และ วันที่ 13 เม.ย. 1,500 รูป ที่ อ.ปาย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ได้มีคำสั่งให้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ดำเนินงานตักบาตร ว่ามีวัตถุประสงค์ในเชิงลึกอย่างไร และ ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว หรือไม่ แต่จากการตรวจสอบพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนใน จ.แม่ฮ่องสอน ไม่เห็นด้วยกับโครงการตักบาตรดังกล่าว แต่ก็ไม่กล้าคัดค้าน ยกเว้นพื้นที่ อ.ปาย ที่หน่วยงานรัฐและประชาชน มีการคัดค้านอย่างเข้มแข็ง

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง