7 วันอันตราย ‘สงกรานต์’ วันที่ 6 ตาย 397 เจ็บ 3,271

รมว.คมนาคม แถลง สรุป 6 วันเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ รวม 3,104 ครั้ง เสียชีวิต 397 ราย บาดเจ็บ 3,271 คน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานแถลงสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยเปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือ ศปถ. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 ซึ่งถือเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”

692594-01

เกิดอุบัติเหตุ 380 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 ราย ผู้บาดเจ็บ 380 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 31.05

เมาสุรา ร้อยละ 28.16

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.88

รถปิกอัพ ร้อยละ 10.08

ทั้งนี้ เมื่อรวม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ รวม 3,104 ครั้ง ผู้เสียชีวิต รวม 397 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,271 คน

ที่มา : INN

MThai News

——————————————————————————————————————————————–

ศปถ.สรุปตัวเลข 7 วันอันตราย ผ่าน 5 วัน เกิดเหตุ 2,724 ครั้ง สาเหตุหลักเมาสุรา -กรุงเทพฯ เสียชีวิตสูงสุด 

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 เมษายน 2559 มีการเกิดอุบัติเหตุ 509 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 79 ราย ผู้บาดเจ็บ 513 คน ซึ่งสูงกว่าสถิติอุบัติเหตุในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2558 และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวม 5 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในปีนี้ เกิดอุบัติเหตุรวม 2,724 ครั้ง ผู้เสียชีวิต รวม 338 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 2,891 คน และ คสช. ได้มีการยึดรถยนต์ที่ทำผิดกฎจราจรทั้งสิ้น 4,609 คัน

692427-01

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 136 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 15 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 144 คน

ที่มา  INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

——————————————————————————————————————————————–

7 วันอันตราย สงกรานต์ วันที่ 4 เสียชีวิตเพิ่มอีก 78 ราย ยอดรวมอยู่ที่ 259 คน สาเหตุมาจากเมาสุรามากสุด

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 59 พลโทธีระวัฒน์ บุญยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่านพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักเลขาธิการ คสช. แถลงข่าวสรุปผลดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือ ศปถ. เกี่ยวกับตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วง 7 วันอันตราย ปี 2559 โดยในวันที่ 14 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 555 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 78 ราย ผู้บาดเจ็บ 601 คน

ด้าน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุราร้อยละ 39.82 และขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 32.07 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จักรยานยนต์ ร้อยละ 78.83 ถัดมาคือรถปิกอัพ ร้อยละ 10.84

ทั้งนี้ รวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนรวม 4 วันคือ วันที่ 11-14 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 2,216 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 259 คน ผู้บาดเจ็บรวม 2,378 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 104 คน

——————————————————————————————————————————————–

7 วันอันตราย สงกรานต์ วันที่ 3 ยอดตายพุ่ง 181 ราย บุรีรัมย์ตายสูงสุด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ประจำปี 2559 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ว่า สถิติเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”

เกิดอุบัติรวม 754 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 796 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.12 รถปิกอัพ ร้อยละ 7.27 ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 2,129 จุด เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน 66,748 ราย เรียกตรวจยานพาหนะ 654,419 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 111,629 ราย มีความผิดไม่สวมหมวกนิรภัย 32,278 ราย

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช 37 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือนครราชสีมา 6 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือนครศรีธรรมราช 41 ราย ทั้งนี้สรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรวม 1,661 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 181 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 1,777 ราย โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 19 จังหวัด จ.เชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 74 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 80 ราย และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่จ.บุรีรัมย์ 10 ราย

——————————————————————————————————————————————–

ศปถ. แถลงสรุป 2 วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ตาย พุ่ง 116 บาดเจ็บ 981 จังหวัดพิจิตรมากสุด 6 ราย ส่วนสาเหตุสูงสุดได้แก่เมาสุรา ขณะ คสช. ยึดรถแล้ว 4วัน รวม 549 คัน

น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เปิดเผยว่า อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2559 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเครือข่าย รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”

โดยเกิดอุบัติเหตุ 520 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 64 ราย ผู้บาดเจ็บ 550 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดสูงสุดได้แก่เมาสุรา ร้อยละ 36.35 โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ จังหวัดพิจิตร 6 ราย

ทั้งนี้ สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 2 วันคือ วันที่11-12 เมษายน เกิดเหตุรวมทั้งหมด 907 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 116 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 981 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 45 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 8 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 48 คน

329651

คสช.ยึดรถสงกรานต์4วันรวม549คัน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 9 – 12เมษายน 2559 รวม 4 วัน เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยการดื่มแล้วขับ จำนวน 20,094 ราย ส่งดำเนินคดี 13,802 ราย ยึดใบอนุญาตขับขี่ 13,810 ราย และจำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้ 549 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ 439 คัน และรถยนต์ 110 คัน

ขณะเดียวกัน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงอำนวยความสะดวก พร้อมเข้มงวดในมาตรการ
สร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจรให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม คสช. และรัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการสัญจร จึงขอให้ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและคำนึงถึงสวัสดิภาพในการเดินทางเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีปัญหาในระหว่างการเดินทาง สามารถ
ขอรับการช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่ ที่จุดบริการประชาชนตามเส้นทางต่าง ๆ ได้

ข่าวจาก INN

ภาพ Voice TV


 

เริ่ม ! 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2559 วันแรกเสียชีวิตแล้ว 52 ราย บาดเจ็บ 431 คน สาเหตุขับรถเร็วเกินกำหนด-เมาแล้วขับครองแชมป์

วานนี้ (12 เม.ย. 59) พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2559 ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” พบว่า…

Cf5D8meVIAArHex

เกิดอุบัติเหตุ 387 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 52 ราย ผู้บาดเจ็บ 431 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 36.69 รองลงมา ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 26.87

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.60 รองลงมา ได้แก่ รถปิกอัพ ร้อยละ 10.20

ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 62.53

บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 43.67

ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 32.56

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 28.94 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 56.93

 

ที่มา : Voice TV

ภาพ : @hwpddiv2

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง