ในหลวง-ราชินี พระราชสาส์น เสียพระราชหฤทัยดินไหวญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุแผ่นดินไหวญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น ความว่า

“หม่อมฉัน และพระราชินี เศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งยังก่อความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินในจังหวัดคุมะโมะโตะ หม่อมฉัน และพระราชินี ขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังฝ่าพระบาท ประชาชนชาวญี่ปุ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้ประสบความสูญเสียในครั้งนี้”

692525-01
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

692525-02

ที่มา INN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง