ครม.เห็นชอบแก้กฎหมายยาเสพติด เปิดให้วิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ได้

ครม.เห็นชอบให้ปรับแก้กฎหมายยาเสพติดให้โทษ เปิดโอกาสให้ศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

จากกรณี นพ.สมยศ กิตติมั่นคง เขียนหนังสือเรื่อง “กัญชาคือยารักษามะเร็ง” โดยระบุว่าเป็นแนวทางใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ล่าสุดวันนี้ (21 เม.ย. 2559) นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ในต่างประเทศ ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาวิจัยระดับพลีคลินิก คือในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง รวมถึงระดับคลินิกคือ ทดลองในคน

วิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์A
วิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์

ถึงแม้ว่าจะพบว่าสารสกัดจากกัญชาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในอวัยวะ แต่ขณะนี้ยังไม่มียาที่สกัดจากกัญชาโดยตรง

นพ.วีรวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า ในบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ สังเคราะห์สารสกัดจากกัญชามาผลิตเป็นยาลดผลข้างเคียงให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับยาเคมีบำบัด รวมถึงใช้กระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยเอดส์ พร้อมกันนี้ นพ.วีรวุฒิ ระบุว่า

“เป็นโอกาสดี หากประเทศไทยจะศึกษาวิจัยนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการลดผลกระทบจากการรักษามะเร็ง ซึ่งขณะนี้ยังติดข้อจำกัดเรื่องกฎหมาย”

ด้าน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการที่ อย.เสนอแก้กฎหมายยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยจะเปิดช่องให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใช้เพื่อศึกษาวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังศึกษารายละเอียด

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

ขอบคุณเนื้อหาจาก  news.thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง