ร้อนตับแตก ! ยอดใช้ไฟสูงทุบสถิติปี 2559 เป็นรอบที่ 3

กฟผ. เผย อากาศร้อนจัด ดันยอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดแตะ 28,475.3 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขพีค เป็นครั้งที่ 3 ของปี 2559

694558-01
นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (25 เมษายน 2559) เวลาประมาณ 14.53 น. มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) อยู่ที่ 28,475.3 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเทียบปี 2558 ที่อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส โดยสูงขึ้นจากพีคครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ 28,351.7 เมกะวัตต์ สาเหตุสำคัญจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และเป็นช่วงวันทำงานปกติ จึงมีการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ และบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้เตรียมกำลังผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าตามมาตรการ “ปิด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน” วันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2559 โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดี

 

เนื้อหาจาก INN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง