ครม.ไฟเขียวสร้างรถไฟทางคู่ประจวบฯ-ชุมพร งบ1.7 หมื่น ลบ.

รัฐมนตรีฯ คมนาคม เผย ครม.ไฟเขียว ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ประจวบฯ – ชุมพร งบก่อสร้าง 1.7 หมื่นล้านบาท

รถไฟ,ประจวบ,ชุมพร
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุม มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1.7 หมื่นล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปี หรือ กระทรวงการคลัง จัดหาแหล่งเงินกู้ และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และหากได้รับการอนุมัติแล้ว คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้เดือนพฤษภาคม และเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน ปีนี้ นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั้งตามที่กระทรวงคมนาคม ได้เสนอให้ นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง และ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจรารจร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ยังว่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง