โปรดเกล้าฯเครื่องราชฯ ‘เมย์ รัชนก’ เป็นกรณีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องฯ ราชดิเรกคุณาภรณ์ ‘รัชนก อินทนนท์’ เป็นกรณีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 2 “ทุติยดิเรกคุณาภรณ์” แก่ น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ กรณีพิเศษ เครื่องราชฯ ตระกูลนี้สร้างเพื่อพระราชทานให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยเฉพาะ ตามแก่จะทรงพระกรุณาฯ

694883-01

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ

“ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) ให้แก่ นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันของไทย เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันในรายการอินเดีย โอเพ่น 2016 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2559 รายการมาเลเซีย โอเพ่น 2016 ระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2559 และรายการสิงคโปร์ โอเพ่น 2016 ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นรายการระดับซุปเปอร์ซีรีส์ 3 รายการติดต่อกัน ทำให้เป็นนักกีฬาแบดมินตันไทยคนแรก ที่สามารถทำคะแนนสะสม และได้รับการจัดอันดับเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ 1 ของโลก และเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ชนะรายการระดับ ซุปเปอร์ซีรีส์ 3 รายการติดต่อกันคนแรกของโลก ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา  innnews

ข่าวที่เกี่ยวข้อง