ประกาศ !! วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว งดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม

พิษแล้ง ทำวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ต้องประกาศงดให้ นักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชม หลังขาดแคลนน้ำใช้

วันนี้ (28เม.ย.) ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ แหล่งปฏิบัติธรรมและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.เพชรบูรณ์ ได้เกิดความฮือฮาขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่วัดได้นำป้ายประกาศแจ้งปิดและงดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเป็นการชั่วคราว

695247-01

โดยชี้แจงถึงสาเหตุว่า ทางวัดกำลังประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำสาธารณูปโภค สำหรับใช้ในห้องน้ำและห้องสุขา รวมทั้งน้ำใช้อื่น ๆ แม้ทางส่วนราชการจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ตาม ทางวัดจึงมีความจำเป็นต้องขอปิดและงดให้บริการผู้มาเยี่ยมชมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบแก้ไขปัญหาต่อไป

695247-02

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปิดป้ายของวัดดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางเข้าไป โดยคาดหวังจะไปเยี่ยมชมศาสนสถานภายในวัด ต่างแสดงความผิดหวัง และได้แต่เดินชมสถานที่บริเวณนอกวัด จากนั้นพากันทยอยเดินทางกลับท่ามกลางเสียงบ่นและตัดพ้อต่อว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาไกล ขณะเดียวกัน ร้านค้ารอบบริเวณวัดหลังได้รับทราบประกาศดังกล่าว ต่างเริ่มโอดครวญ เนื่องจากอาจต้องปิดกิจการหากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา

ที่มา INN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง