เผยข้อมูล! ที่ดิน ‘วังน้ำเขียว’ 35% ครอบครองผิด กม.

สำนักงานการปฏิรูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีม เผยข้อมูลพบว่าที่ดินกว่า 35% ถูกครอบครองโดยผิดกฎหมาย

วันนี้ 29 เม.ย. ที่สำนักงานการปฏิรูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ส.ป.ก. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ซึ่งมีเกษตรกร ผู้ประกอบการรีสอร์ทต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

1461919941_วัง

ทางด้าน นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า อำเภอวังน้ำเขียวมีพื้นที่จำนวนประมาณ 706,243 ไร่ มีประชากรประมาณ 62,079 คน และครัวเรือนประมาณ 16,956 ครอบครัว ทุกพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวถูกประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับพิเศษ) เล่มที่ 95 ตอนที่ 107 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521

สถานการณ์ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ในอำเภอวังน้ำเขียว คือปัญหาด้านการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ได้แก่ การซื้อขายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอวังน้ำเขียว คิดเป็นร้อยละ 34.18 ของพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ส.ป.ก. ได้เร่งฟ้องดำเนินคดีกับผู้ถือครองผิดกฎหมายมาตลอด ยอมรับว่าในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรที่ถือครองถูกกฎหมายเพียงร้อยละ 65 และทำผิดกฎหมายโดยขายที่ให้กลุ่มเอกชนต่างๆ กว่าร้อยละ 35

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวสด

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง